• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Słowik: Dzięki konsolidacji PGZ zaoszczędzi i będzie bardziej konkurencyjny

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Słowik: Dzięki konsolidacji PGZ zaoszczędzi i będzie bardziej konkurencyjny
Słowik: Dzięki konsolidacji PGZ zaoszczędzi i będzie bardziej konkurencyjny - GospodarkaMorska.pl

pc

13.02.2019 Źródło: PAP

Dzięki realnej, a nie tylko formalnej konsolidacji PGZ stanie się bardziej spójnym i efektywnym podmiotem biznesowym - powiedział PAP prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Witold Słowik. Konsolidacja ma wyeliminować zjawisko rywalizacji między spółkami, co pozwoli Grupie być bardziej konkurencyjnym partnerem dla MON - dodał.

"Chcemy konsolidować i racjonalizować koszty, ale nie zrobimy tego w kilka tygodni, czy miesięcy - powiedział szef PGZ. "Podobną sytuację miały inne kraje 20-30 lat temu. Przykładem mogą być Włochy, gdzie funkcjonowało szereg zakładów państwowych, a cały system zbrojeniowy nie był efektywny. Przeprowadzono więc centralizację i dziś nad Tybrem jest jeden wielki koncern zawiadujący kilkoma sprawnymi +dywizjami+, a nie szeregiem kilkudziesięciu rozproszonych spółek" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że "skonsolidowana i dobrze funkcjonująca Grupa, będzie lepszym partnerem dla Ministerstwa Obrony Narodowej". "Duże i skomplikowane programy wymagają kooperacji, tworzenia konsorcjów, jak w przypadku programów +Wisła+ czy +Narew+. Musimy zapewnić bardziej sprawną kooperację wewnątrz Grupy, a to wymaga ukrócenia niektórych niebiznesowych praktyk i ujednolicenia wielu procedur" - powiedział. "Zwracam uwagę na słowo +Grupa+ w nazwie PGZ. Oznacza to, że wszyscy tworzymy jedną drużynę i powinniśmy grać do jednej bramki" - dodał.

Zapytany o to, czy sprawa z zatrzymaniem byłych współpracowników PGZ nie wpłynęła negatywnie na proces konsolidacji w Grupie, prezes podkreślił, że "sprawa w tej chwili jest w gestii prokuratury i CBA, i że PGZ prowadzi ścisłą współpracę ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w sprawę". Dodał, że "wykrywanie nadużyć jest niezwykle ważne, ale znacznie bardziej efektywne jest zapobieganie im".

Robimy swoje - podkreślił. "Przeprowadzane są audyty różnych procesów i obszarów. Z takich audytów wynikają zalecenia służące wyeliminowaniu zidentyfikowanych luk. Obecnie wdrażamy model centralnego zarządzania procesem zakupowym dla całej grupy kapitałowej. Podobne procesy odbywają się też w innych obszarach, chociażby w ramach tworzenia standardów organizacyjnych przewidzianych w nowym kodeksie Grupy PGZ" - wyjaśnił.

Dodał jednocześnie, że "kodeks Grupy PGZ wprowadzi polityki obszarowe, w oparciu, o które wdrożone będą mechanizmy skutecznego nadzoru nad działaniami realizowanymi przez spółki zależne. Obejmuje o wiele szerszy zakres spraw, niż tylko zwalczanie ewentualnych nadużyć, chociaż nowe narzędzia nadzoru nad spółkami mogą pomóc również w takich sytuacjach". "Obecnie kodeks jest sukcesywnie wprowadzany w poszczególnych spółkach przez ich rady nadzorcze i walne zgromadzenia" - zapewnił.

Prezes Słowik przypomniał, że pierwsza konsolidacja w ramach PGZ już się odbywa. "Łączymy spółki Cenzin i Cenrex. Obie firmy specjalizują się w handlu zagranicznym i nie było powodu, aby utrzymywać dwie firmy w tym obszarze. Dzięki integracji rozproszonych dotychczas kompetencji, będziemy mogli skuteczniej konkurować na rynkach zagranicznych, budować relacje partnerskie i negocjować korzystniejsze dla nas kontrakty" - stwierdził.

Szef Grupy nie ma złudzeń, że proces konsolidacji może wywołać różne wątpliwości ze strony poszczególnych spółek, które żyją w lokalnych ekosystemach i powiązaniach z lokalnymi dostawcami. "Obecnie nasza grupa skupia ponad 60 spółek, w tym 45 podmiotów uwzględnionych jest w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Jednocześnie te podmioty mają swoje +spółki córki i spółki wnuczki+, więc traktując kwestię szeroko, łącznie takich spółek (również tych, w których nasz udział jest mniejszy niż 50 proc.) jest już ponad setka" - dodał. "Każda z nich ma własne regulacje w obszarze zakupów i prowadzi własną politykę zakupową. W ramach centralnego zarządzania zakupami wprowadzimy wspólne standardy i zasady w zakresie procesów i procedur dla tego obszaru" - wyjaśnił.

"W Radomiu, na pierwszym spotkaniu z zarządami i radami naszych spółek omawialiśmy zmiany dotyczące obszaru zakupów" - dodał. "Obecnie każda ze spółek nie tylko ma własną politykę zakupową, ale i własnych dostawców, dlatego właśnie jako Grupa Kapitałowa nie wykorzystujemy naszego atutu, czyli połączonej siły nabywczej. Ponieważ zakupy realizowane przez wszystkie spółki grupy składają się na kwotę ok. 2,5 mld zł, ich scentralizowanie wytworzy efekt skali i obniży koszty działalności" – dodał.

"Zaleciliśmy też zarządom poszczególnych spółek, aby zwracały szczególną uwagę na koszty. Nie może być tak, żeby koszty rosły, a produkcja i przychody spadały" - powiedział.

Szef PGZ wyjaśnił, że konsolidacja grupy dotyczy wielu obszarów. Poza kwestią zakupów, istotna jest optymalizacja działań i procesów w zakresie eksportu, IT czy rachunkowości. "Przykładowo, cała grupa powinna używać jednego ustandaryzowanego narzędzia informatycznego zapewniającego raportowanie i bieżący przepływ informacji" - dodał.

Wyjaśnił jednocześnie, że zarząd zamierza konsolidować Grupę w ramach poszczególnych platform. "Chcemy pogrupować spółki według profilu ich produkcji. W ten sposób powstają domeny: lądowa, morska, lotnicza, broni i amunicji czy systemów dowodzenia, rozpoznania i łączności" - powiedział prezes Słowik.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek z branży obronnej, stoczniowej, nowych technologii i innych. Roczne przychody grupy kapitałowej PGZ sięgają 5 mld zł, liczba zatrudnionych w Grupie przekracza 17,5 tys.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32908,00 $ tona 0,27% 10 cze
 Cynk 2965,00 $ tona -1,03% 10 cze
 Aluminium 2470,00 $ tona 0,45% 10 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.