• <
Famor_1100x200_2022

Rewitalizacja terenów wokół Stoczni Gdańsk i GSG Towers wspólnym celem ARP i PSSE

ew

21.05.2018 09:01 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Rewitalizacja terenów wokół Stoczni Gdańsk i GSG Towers wspólnym celem ARP i PSSE

Partnerzy portalu

Rewitalizacja terenów wokół Stoczni Gdańsk i GSG Towers wspólnym celem ARP i PSSE - GospodarkaMorska.pl

SPV Operator, spółka należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy rewitalizacji ponad 23 ha nieruchomości PSSE, należących niegdyś do Stoczni Gdańsk. Wspólny projekt ma na celu przystosowanie tych terenów do prowadzenia produkcji stoczniowej, wytwarzania urządzeń energetyki wiatrowej i konstrukcji stalowych na gdańskiej Wyspie Ostrów.

10 maja br. SPV Operator oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały list intencyjny dotyczący rewitalizacji nieruchomości należących do PSSE (w tym Hali 33) z przeznaczeniem ich na prowadzenie produkcji stoczniowej, urządzeń energetyki wiatrowej i konstrukcji stalowych przez SPV Operator.


– Zgodnie z ustaleniami część zrewitalizowanego terenu będzie wydzierżawiona naszej spółce celowej. Chcemy wykorzystywać te nieruchomości do rozwoju produkcji stoczniowej i pokrewnej. Zakres dzierżawy zależy od ewentualnego zamknięcia transakcji i przejęcia przez ARP pełnej kontroli właścicielskiej nad Stocznią Gdańsk i GSG Towers. Pozwoli to lepiej wykorzystać ich potencjał dzięki poszerzeniu działalności o nowe obszary, między innymi budowę kadłubów statków, czy wież do morskich elektrowni wiatrowych – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. - Jeśli jednak, z jakichś powodów, nie doszłoby do sfinalizowania transakcji z ukraińskim inwestorem, uzgodniliśmy z zarządem PSSE, że możliwe będzie podjęcie przez SPV Operator bezpośredniej działalności operacyjnej na tych nieruchomościach z jeszcze większym wykorzystaniem tych aktywów – dodaje wiceprezes Kensbok.


Rewitalizacja nieruchomości należących do PSSE ma objąć dostosowanie Hali 33, przygotowanie płyty montażowej oraz wzmocnienie części tzw. nabrzeża kaszubskiego i trawlerowego. Zgodnie z ustaleniami, PSSE będzie odpowiedzialna za prace przygotowawcze i projektowe, wybór wykonawcy, finansowanie inwestycji, nadzór nad pracami i ich odbiór. SPV Operator udzieli wsparcia merytorycznego na każdym etapie projektu.

- Obszar Wyspy Ostrów jest bardzo atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, szczególnie do prowadzenia produkcji stoczniowej, choćby ze względu na bliskość portu, dużych, przystosowanych do tego rodzaju działalności terenów i znajdujących się tam specjalistycznych urządzeń. Rozpoczęliśmy już prace nad zakresem i harmonogramem robót technicznych dla naszych przyszłych klientów. Szczegółowe zapotrzebowanie pozwoli nam przygotować zamówienie i wyłonić wykonawcę niezbędnych prac rewitalizacyjnych. Szacujemy, że będziemy mogli je rozpocząć jeszcze w czerwcu br. Po ich zakończeniu teren zyska jeszcze bardziej na atrakcyjności, stając się miejscem nowoczesnej produkcji stoczniowej – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


PSSE została użytkownikiem wieczystym ponad 23 ha terenów Stoczni Gdańsk na Wyspie Ostrów w 2015 r. w zamian za uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli Stoczni Gdańsk S.A. Obecnie Strefa realizuje projekt aktywizacji terenów postoczniowych. Ich stopniowa modernizacja ma poprawić atrakcyjność inwestycyjną i stworzyć korzystne warunki dla nowych inwestycji i miejsc pracy. Na podstawie przeprowadzonych dotąd prac przygotowawczych, inwentaryzacji i oceny stanu technicznego infrastruktury i budynków, PSSE stworzyła koncepcję zagospodarowania terenu, harmonogram modernizacji i pozyskała środki finansowe na ten cel. Na terenach, które umożliwiały podjęcie działalności, pojawili się nowi inwestorzy. W ubiegłym tygodniu Strefa pozyskała na Wyspie Ostrów kolejne aktywo: w zamian za część zobowiązań Stoczni Gdańsk przejęła budynek biurowy, dawną siedzibę zarządu stoczni.

Agencja Rozwoju Przemysłu prowadzi od kilku miesięcy negocjacje w sprawie nabycia od ukraińskiego inwestora 81,05% akcji Stoczni Gdańsk S.A. oraz 50% udziałów GSG Towers sp. z o. o., producenta wież do elektrowni wiatrowych.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34250,00 $ tona 0,29% 25 maj
 Cynk 3749,00 $ tona -0,50% 25 maj
 Aluminium 2829,00 $ tona -1,77% 25 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.