• <

Prezes GAZ-SYSTEM w Zarządzie ENTSOG

Prezes GAZ-SYSTEM w Zarządzie ENTSOG - GospodarkaMorska.pl

pc

13.12.2018 Źródło: własne

Podczas Zgromadzenia Ogólnego organizacji ENTSOG zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej wybrano nowy zarząd stowarzyszenia na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Tomasz Stępień, prezes zarządu GAZ-SYSTEM, został nominowany na członka zarządu ENTSOG wraz z 12 przedstawicielami europejskich operatorów systemów przesyłowych. Jest jednocześnie jednym z pięciu reprezentantów operatorów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego.

Kontynuacja obecności przedstawicieli GAZ-SYSTEM w zarządzie ENTSOG podczas najbliższej trzyletniej kadencji jest szczególnie wartościowa, mając na uwadze rozpoczęty przez Komisję Europejską proces przeglądu regulacji UE w zakresie gazu ziemnego, który ma zostać zakończony opracowaniem do 2020 roku konkretnych propozycji legislacyjnych wzmacniających funkcjonowanie europejskiego rynku gazu.

Wybór reprezentanta GAZ-SYSTEM do zarządu stowarzyszenia jest również ważnym elementem wieloletniej współpracy i zaangażowania spółki w ramach koalicji operatorów sieci przesyłowej z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego na forum ENTSOG. Współpraca ta pozwala na planowanie zaangażowania na forum ENTSOG, również poprzez  długofalowy udział w organach zarządczych organizacji. 

European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) to założona w 2009 roku organizacja, której celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wewnętrznego rynku gazu ziemnego w UE. GAZ-SYSTEM jest członkiem organizacji od samego początku jej istnienia.

Szczegółowe cele i zadania ENTSOG wynikają z aktów prawnych Unii Europejskiej. Organizacja zajmuje się m.in. opracowaniem i implementacją kodeksów sieci w obszarach zdefiniowanych przez rozporządzenie 715/2009, przygotowywaniem dziesięcioletnich planów rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym (Ten Year Network Development Plan – TYNDP), regionalnych planów inwestycyjnych (Gas Regional Investment Plan – GRIP) oraz corocznych letnich i zimowych prognoz dostaw. Wydaje również zalecenia w sprawie koordynacji współpracy technicznej między operatorami systemów przesyłowych z UE oraz krajów trzecich.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.