• <
Famor_1100x200_2022

Most Stągiewny w Gdańsku zostanie przebudowany

mb

22.01.2020 14:02 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Most Stągiewny w Gdańsku zostanie przebudowany

Partnerzy portalu

Most Stągiewny w Gdańsku zostanie przebudowany - GospodarkaMorska.pl
Zarząd Vistal Gdynia S.A poinformował o zawarciu umowy z Granaria Development Gdańsk Sp. z.o.o. na wykonanie robót budowlanych, które obejmują przebudowę Mostu Stągiewnego w Gdańsku na most zwodzony. Całkowity koszt przebudowy wynosi ponad 6,6 mln zł. netto.

Przebudowa na most zwodzony przewidziana jest do listopada 2020 roku.
 
Most Stagiewny łączy od wschodu Wyspę Spichrzów z Długimi Ogrodami. Przy moście znajduje się zabytkowa Brama Stągiewna. Kształt jej baszty kojarzył się dawnym Gdańszczanom ze stągwiami. Stąd wzięła się nazwa zarówno mostu, jak i ulicy Stągiewnej, która rozpoczyna się na zachodnim przyczółku mostu. Na wschodnim przyczółku znajduje się zbiegowisko ulic: Szafarnia, Długie Ogrody i Szopy. Do II wojny światowej most był zwodzony i biegła po nim linia tramwajowa z Głównego Miasta na Stogi. Most ma nośność 40 t, choć znajduje się w strefie ulic z zakazem wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 t masy całkowitej.

Według założeń, do 2022 roku most znów ma być przerobiony na zwodzony.

Jak czytamy w komunikacie giełdowym: "Wartość umowy wynosi 6 628 311,33 PLN netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje m.in. karę umowną za zwłokę w zakresie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki – w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych została ograniczona do 20% wartości umowy netto, Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy."

Vistal Gdynia to producent konstrukcji stalowych. Firma realizuje kontrakty dla klientów krajowych i zagranicznych, działając w segmencie infrastrukturalnym (w tym infrastruktury portowej) i offshore, budownictwa kubaturowego i energetyki. Spółka w 2014 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2018 roku jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 65 mln zł.

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.