• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Gospodarczy projekt Nowego Trójmorza - najważniejszy gospodarczy projekt dla polskich firm i rozwoju krajowej infrastruktury

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Gospodarczy projekt Nowego Trójmorza - najważniejszy gospodarczy projekt dla polskich firm i rozwoju krajowej infrastruktury
Gospodarczy projekt Nowego Trójmorza - najważniejszy gospodarczy projekt dla polskich firm i rozwoju krajowej infrastruktury - GospodarkaMorska.pl

ew

21.01.2019 Źródło: PAP

Ponad trzy lata od momentu inauguracji Trójmorza przyszedł czas na wkroczenie w fazę realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Trójmorze dyktowane jest przede wszystkim bezpieczeństwem regionu, potrzebą budowy infrastruktury łączącej państwa Trójmorza, koniecznością intensyfikacji współpracy gospodarczej i energetycznej.

Niewątpliwie Trójmorze stworzy przestrzeń niezbędnej stabilizacji pomiędzy trzema morzami: Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym.

Jak podkreślił sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Rick Perry, wsparcie zarówno Unii Europejskiej jak również Stanów Zjednoczonych dla Inicjatywy Trójmorza jest zagwarantowane.

Generał James L Jones, wieloletni doradca prezydentów USA ds. bezpieczeństwa narodowego i krzewiciel idei nowego Trójmorza zaznacza, że projekt wzmocni bezpieczeństwo i gospodarczą ekspansję krajów na jego osi, a w efekcie także całej Europy i wspólnoty transatlantyckiej. Jak dodaje, Stany Zjednoczone mają zaś obowiązek okazać tej inicjatywie swoje wsparcie w sektorze publicznym i prywatnym.

Spotkanie z gen. Jamesem L. Jonesem odbyli eksperci programu Polska 3.0, uznanego strategicznym projektem nowego Trójmorza i prezentowanego na zeszłorocznym Szczycie Trójmorza w Bukareszcie. Między innymi Zbigniew Żmudziński, przewodniczący rady programowej i Andrzej Voigt, ekspert programu Polska 3.0, który zaznacza, że sukces projektu Trójmorza zależeć będzie nie tylko od współpracy rządów krajów na jego osi, ale równie ważna będzie współpraca sektora prywatnego i organizacji wspierających rozwój i realizację tej inicjatywy. Takim projektem jest Polska 3.0, zakładająca budowę multimodalnego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice - w ramach którego mieści się połączenie Dunaj-Odra - oraz przedłużenie tzw. Szerokiego Toru do planowanego Centrum Logistycznego (Nowy Jedwabny Szlak).

„Ważna jest także współpraca na osi przedsiębiorstw i klastrów. Inicjatywa ma na celu zacieśnienie więzi gospodarczych, doprowadzenie do takich silnych gospodarczych powiązań, jakie funkcjonują w Europie Zachodniej” - podkreśla Michał Macek, ekspert ds. Internacjonalizacji Klastrów Polska 3.0.

Inicjatywa, obejmująca 13 krajów, to szansa na rozbudowę infrastruktury na osi północ-południe w tej części Europy i wzmocnienie Unii Europejskiej jako całości.

Przygotowane jest 150 projektów o łącznej wartości ponad 200 mld zł, w tym 79 projektów w dziedzinie transportu na łączną sumę 35,4 mld euro.

W tym roku, kolejny Szczyt Trójmorza odbędzie się w Słowenii. Niewątpliwie największym sukcesem poprzedniego Szczytu w Bukareszcie było podpisanie porozumienia dotyczącego priorytetowych projektów łączących kraje Trójmorza: priority interconnection projects.

Jak zaznacza Angelika Jarosławska, koordynator strategicznego programu Trójmorza: „Polska 3.0, Inicjatywa już we wrześniu ubiegłego roku weszła w kolejny etap. Wtedy też na Szczyt Trójmorza w Bukareszcie przybył Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, wraz z Heiko Maas’em, ministrem spraw zagranicznych Niemiec - kraju dotychczas postrzeganego jako sceptyka wobec projektu Trójmorza”.

Niewątpliwie tej ważnej gospodarczo dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej Inicjatywy nie można ignorować.

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.