• <

Spotkanie nt. procedury planowania przestrzennego na obszarach morskich

pc/Urząd Morski w Szczecinie

02.02.2018 13:17 Źródło: własne
Strona główna Spotkanie nt. procedury planowania przestrzennego na obszarach morskich
Spotkanie nt. procedury planowania przestrzennego na obszarach morskich - GospodarkaMorska.pl

W siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie we wtorek odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji obowiązującej procedury tworzenia planów zagospodarowania polskich obszarów morskich oraz efektów wstępnych prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego. Prezentacje kierowane były do przedstawicieli organów i instytucji występujących, zgodnie z przepisami Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, w roli organów uzgadniających i opiniujących projekty tych planów. Istotą spotkania było omówienie przyszłych procedur i oczekiwanego stopnia zaangażowania w opracowywanie dokumentów planistycznych, sporządzanych dla poszczególnych obszarów morskich. Zaprezentowano zasady opracowania i stan zaawansowania poszczególnych planów.

Na przykładzie opracowywanych przez Urząd Morski w Szczecinie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego omówiono założenia leżące u podstaw podziału obszarów na wydzielone akweny, dla których w planach ustala się funkcje podstawowe i dopuszczalne oraz rozstrzyga się o sposobach użytkowania i dopuszczalności wznoszenia obiektów konstrukcji i urządzeń, a także ich parametrach.

Na przykładzie obu planów wskazano przyjęte kierunki zagospodarowania wyodrębnionych akwenów, uwzględniając funkcje: żeglugi, rybołówstwa, turystyki, wydobywania surowców, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i obronności kraju.

Podobnymi planami objęto również morze terytorialne i polską wyłączną strefę ekonomiczną, a dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przystąpił równolegle do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego portów morskich w Świnoujściu, Szczecinie, Policach, Trzebieży i Dziwnowie.

Przewiduje się podobne prezentacje, a także dyskusje publiczne każdego z planów z udziałem samorządów terytorialnych, zainteresowanych osób i podmiotów gospodarczych, a także stowarzyszeń i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 42475,00 $ tona 2,41% 18 sty
 Cynk 3543,00 $ tona 0,25% 18 sty
 Aluminium 3005,00 $ tona -0,10% 18 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.