• <
BOTA_2023

Przyspieszenie na końcówce roku. Analiza rynku tonażowego (tydzień 48-51/2022)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Przyspieszenie na końcówce roku. Analiza rynku tonażowego (tydzień 48-51/2022)

Partnerzy portalu

Przyspieszenie na końcówce roku. Analiza rynku tonażowego (tydzień 48-51/2022) - GospodarkaMorska.pl

Dość aktywnie rynek inwestycji tonażowych przedstawiał się w obrocie statkami używanymi. Dotyczyło to szczególnie masowców i tankowców. Było też całkiem sporo nowych zamówień i dotyczyło to w głównej mierze statków do przewozu gazu. Ostatnie tygodnie roku podobnie jak jego całość nie obfitowały za to w transakcje złomowania jednostek pływających. Pomimo takiej sytuacji ceny okrętowego złomu utrzymywały się na podobnym, stałym poziomie.  

Rynek masowców

W tygodniu 48 doszło do 14 transakcji kupna – sprzedaży używanych masowców. Zainwestowany kapitał wyniósł 237,2 mln USD. W tym samym czasie na złom posłano 2 jednostki o wielkości 342,211 DWT. Jednocześnie na rynku odnotowano 4 nowe zamówienia o wielkości 80 tys. DWT. 

W kolejnym tygodniu nr 49 doszło do 5 transakcji kupna – sprzedaży jednostek masowych. Zainwestowany w te jednostki kapitał wyniósł 92,9 mln USD. Tydzień do tygodnia było to o 64% mniej transakcji. Nie było w tym tygodniu też żadnych złomowań. Doszło za to do 5 nowych zamówień jednostek o wielkości 223 tys. ton o wartości kontraktowej 154 mln USD. 

W tygodniu 50 doszło do 10 transakcji używanymi masowcami. Kwota tych transakcji wyniosła 170,3 mln USD. W tym smaym tygodniu doszło do zezłomowania 1 jednostki o nośności około 75 tys. ton. Nie odnotowano zakontraktowania żadnych nowych masowców.

W tygodniu 51 doszło do 8 transakcji kupna – sprzedaży używanych masowców. Zainwestowany kapitał wyniósł około 130 mln USD. Zmiana w ilości sprzedaży „second handów” tydzień do tygodnia wyniosła minus 20%. W tym samym czasie doszło do złomowania 1 dużego masowca o wielkości 170,188 DWT. W tym samym tygodniu doszło do zamówień aż 13 nowych jednostek masowych  o nośności 934,404 ton i wartości kontraktowej 257,6 mln USD. 

Gazowce LNG

W tygodniu 48 nie było ani żadnych transakcji jednostkami używanymi, ani też złomowań. Pojawiło się za to 8 nowych zamówień o łącznej nośnośności ponad 500 tys. ton i całkowitej wartości kontraktowej 1 mld 077 mln USD.  

W tygodniu 49 zaraportowano 2 transakcje kupna – sprzedaży używanych gazowców o łącznej wartości około 100 mln USD. Nie było żadnych złomowań. W tym samym tygodniu doszło 

do ulokowania w stoczniach produkcyjnych 3 nowych zamówień jednostek o nośności 218 tys. ton i zakontraktowanych 549 mln USD.

Kolejny tydzień 50, to odnotowana 1 transakcja używanym gazowcem (30 mln USD) a także brak zaraportowanych złomowań tego typu jednostek. Niemniej jednak ze względu na duże zapotrzebowanie na rynku i pozytywne perspektywy zanotowano za to 4 nowe transakcje jednostek o łącznej nośności 300 tys. ton i wartości kontraktowej 865,4 mln USD. 

Z kolei w tygodniu 51 nie było transakcji na rynku jednostek używanych, ani też żadnych złomowań. Doszło za to do 1 nowego zamówienia jednostki o DWT 25 tys. i wartości kontraktowej 69,3 mln USD. 

Rynek zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i produktów ropopchodnych

W tygodniu 48 doszło do aż 22 transakcji używanymi zbiornikowcami. Łączna kwota transakcji sięgnęła ponad 531 mln USD. W tym samym czasie nie zezłomowano żadnego tankowca. Doszło za to do 4 nowych zamówień tankowców o wielkości 328 tys. DWT i kapitale 206 mln USD. 

W tygodniu 49 doszło do aż 18 transakcji używanymi tankowcami o łącznej wartości transakcyjnej 482,6 mln USD. Spadek w ilości transakcji tydzień do tygodnia wyniósł 18%. W tym samym czasie doszło do zezłomowania 1 jednostki o nośności 9,776 ton. W tym samym tygodniu doszło też aż do 12 zakontraktowań nowych jednostek o łącznej nośności 991,6 tys. ton i zainwestowanym kapitale około 410 mln USD. 

Kolejny tydzień 50, to aż 17 transakcji używanymi tankowcami. Transakcje wyniosły łącznie około 380,95 mln USD. W tym też tygodniu doszło jedynie do 1 złomowania małego tankowca o DWT 1,887. W tym samym tygodniu nie było żadnych nowych zamówień. 

W następnym 51 tygodniu doszło również do sporej ilości, bo 13 transakcji „seconhadnd’ów”, co było jednak o 24% mniej niż tydzień wcześniej. Ulokowany w tych transakcjach kapitał wyniósł 451,85 mln USD. W tym samym tygodniu nie zaraportowano żadnego złomowania zbiornikowca. Doszło jednak do 2 zamówień o łącznej nośności 100 tys. ton i wartości kontraktowej 92 mln USD. 

Fot. Depositphotos

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.