• <

PRCiP Sp. z o.o. rozbudowuje część terminalu w Świnoujściu

ac

07.04.2021 15:23 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski PRCiP Sp. z o.o. rozbudowuje część terminalu w Świnoujściu

Partnerzy portalu

PRCiP Sp. z o.o. rozbudowuje część terminalu w Świnoujściu - GospodarkaMorska.pl
fot. mat.prasowe

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. występuje obecnie jako podwykonawca robót czerpalnych dla konsorcjum firm PORR S.A. (lider) oraz TGE GAS Engineering GmbH (partner) w ramach inwestycji „Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.  

PRCiP Sp. z o.o. w zakresie swoich zadań wykonuje prace czerpalne o łącznej kubaturze ok. 850 000 m3. Planowany czas wykonania zadania to okres do 6 miesięcy od stycznia 2021 r. do końca czerwca 2021 r. Prace będą prowadzone do momentu wyprofilowania skarpy 1:5 oraz osiągnięcia rzędnej dna -14,5m w obrębie obrotnicy i pod stanowiskiem postoju gazowców LNG

Ze względu na specyfikę akwenu, zakres prac przedsiębiorstwo PRCiP Sp. z o.o. wykonuje razem ze swoim podwykonawcą firmą HEGEMANN GmbH Dredging przy pomocy pogłębiarek ssących nasiębiernych: "Inż. Stanisław Łęgowski" PRCiP Sp. z o.o. i "Hegemann IV" oraz pogłębiarek podsiębiernych w postaci koparek na pontonie "KRAKEN" PRCiP Sp. z o.o. i "Roland X".

Dziękujemy za wysłane grafiki.