• <

Stanowisko Rady Interesantów Portów Szczecin w sprawie planowanej blokady portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

gm24

17.12.2019 11:28 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Stanowisko Rady Interesantów Portów Szczecin w sprawie planowanej blokady portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Partnerzy portalu

Stanowisko Rady Interesantów Portów Szczecin w sprawie planowanej blokady portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej - GospodarkaMorska.pl

Przedsiębiorcy zgromadzeni w Radzie Interesantów Portu Szczecin wyrażają poważne zaniepokojenie w związku z pojawiającymi się zapowiedziami armatorów trudniących się połowem dorsza o planowanej akcji protestacyjnej zakładającej blokadę dostępu do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Porty pełnią unikalną rolę w systemie transportowym kraju, stanowią krwiobieg gospodarki narodowej, przedstawiają siłę napędową dla rozwoju handlu, zapewniają warunki do działalności setek przedsiębiorstw dostarczających miejsca pracy i zapewniających źródło utrzymania wielu rodzin, działalność portowa generuje istotne wpływy do budżetu, zaś same porty pełnią szczególną funkcję w wymiarze bezpieczeństwa państwa.

Wykazując zrozumienie dla trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się obecnie armatorzy zajmujący się połowem dorsza, stanowczo zaznaczamy, iż wykorzystywanie w tym kontekście strategicznych portów jako instrumentu nacisku jest zachowaniem całkowicie nieproporcjonalnym i nieakceptowalnym. Podejmowanie jakichkolwiek akcji mogących zakłócić normalne funkcjonowanie portów jak również przedsiębiorstw i instytucji z nimi związanych wiązałoby się niepowetowanymi konsekwencjami na każdej z wymienionych płaszczyzn działalności portowej jak również daleko idącą odpowiedzialnością osób zaangażowanych w takie akcje. Równocześnie, w żaden sposób nie przyczyniłoby się do rozwiązania wspomnianego problemu.

Z tego też względu, jako Rada Interesantów Portu Szczecin zdecydowanie występujemy o wycofanie publicznych zapowiedzi i powstrzymanie się z podejmowaniem działań protestacyjnych mogących w jakimkolwiek stopniu wpłynąć na normalną pracę portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Z wyrazami Szacunku

Daniel Saar
Przewodniczący Zarządu Rady INteresantów Portu Szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.