• <
PZT_980x120_gif_2020

Słowacko-polskie Forum Biznesu

Strona główna Porty, logistyka Słowacko-polskie Forum Biznesu

ew/KIGM

31.10.2019 Źródło: własne
Słowacko-polskie Forum Biznesu - GospodarkaMorska.pl

29 października 2019 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu w Gdyni, odbyło się Słowacko-Polskie Forum Biznesu, organizowane przez Ambasadę Republiki Słowacji w Warszawie oraz SARIO (Słowacką Agencję Rozwoju Handlu i Inwestycji) z Bratysławy przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej.  

Do Gdyni przyjechali przedstawiciele ww. instytucji oraz przedstawiciele firm transportowych ze Słowacji. Obecne były również słowackie firmy prawnicze.Stronę polską reprezentowały terminale portowe (Baltic Container Terminal, HES, Hutchison Ports Gdynia, OT Port Gdynia) oraz firmy żeglugowe (Finnlines, Stena, Unifeeder).

Gości przywiał Maciej Bąk - wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Zuzanna Ščepánová - radca ekonomiczny Ambasady Słowacji oraz Rafał Machowiak - Sekretarz Generalny KIGM.

Podczas spotkania reprezentujący gdyński port Jakub Koczara przedstawił prezentację dotyczącą portu w Gdyni, stanu obecnego oraz planowanych inwestycji. Po prezentacji miał miejsce ekspercki panel dyskusyjny, w którym wzięli udział, Wojciech Szymulwecz (BCT), Łukasz Wałuszko (OT Port Gdynia), Rafał Kwapisz (Finnlines), Paweł Hillar (Stena), Marcin Jaczewski (Unifeeder). Moderacją panelu zajął się Rafał Machowiak.

Panel został podzielony na cztery bloki - Polityka, Geografia, Sprawy społeczne, Ekonomia.

W wymienionych blokach znalazły się takie zagadnienia jak Brexit, droga do Skandynawii, braki kierowców w transporcie międzynarodowym, trendy i problemy w transporcie morskim i lądowym, Wszystkie powyższe tematy dyskutowano w aspekcie możliwości obsłużenia ładunków z i na Słowację przez port w Gdyni oraz firmy żeglugowe działające na jego terenie. Po zakończeniu dyskusji paneliści przedstawili również ofertę swych firm wykraczające poza obszar Wielkiej Brytanii oraz Skandynawii.

Po przerwie kawowej i rozmowie w kuluarach strona słowacka przedstawiła swoje prezentacje. Dominika Porubská z SARIO mówiła o "Słowacji przyjaznej dla biznesu". Były również wystąpienia firm prawniczych oraz firm transportowych i logistycznych.

Spotkanie uwieńczył lunch i rozmowy B2B. Ambasada Słowacka uświetniła lunch serwując słowackie wina i piwo .

Na zakończenie wizyty w Gdyni delegacja słowacka udała się na objazd terminali portu w Gdyni.

Źródło:
własne

Dziękujemy za wysłane grafiki.