• <
PZT_1100x200_gif_2020

Polska najlepsza w obsłudze handlu międzynarodowego

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Polska najlepsza w obsłudze handlu międzynarodowego
Polska najlepsza w obsłudze handlu międzynarodowego - GospodarkaMorska.pl

mk

12.12.2018 Źródło: PAP

Polska znów na 1. miejscu w zakresie obsługi handlu międzynarodowego w rankingu Banku Światowego Doing Business 2019 - poinformowała w środę Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak czytamy w komunikacie "w kategorii obejmującej kwestie celne, polskie rozwiązania związane z obrotem towarowym z zagranicą zostały ocenione najwyżej trzeci rok z rzędu. Szczególnie doceniono krótki czas i niskie koszty związane z procesem logistycznym w związku z eksportem i importem towarów".

W podanej informacji, KAS podkreśliła, że aktywne wspieranie przedsiębiorców i systematyczne podnoszenie standardów obsługi klienta to najważniejsze cele strategiczne. "Jednym z priorytetów KAS jest zwiększanie zakresu i dostępności uproszczeń, skracanie czasu obsługi oraz dostępności do e-usług. Wyniki tych działań zostały pozytywnie ocenione w raporcie Doing Business 2019" - dodano.

"Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm między innymi w zakresie pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej. Dane dotyczące handlu międzynarodowego zostały zebrane na podstawie wyników kwestionariusza, który był przesłany do lokalnych spedytorów, agentów celnych, władz portowych i przedsiębiorców - poinformowano w komunikacie.

"Do oszacowania czasu i kosztów handlu międzynarodowego w obszarze badania zgodności dokumentacji były brane pod uwagę następujące elementy: pozyskiwanie, przygotowanie i przesyłanie dokumentów podczas transportu towarów; odprawa celna; inspekcje oraz obsługa w porcie i na granicy" - dodano.
W informacji czytamy również, że w zakresie odpraw i kontroli celnych brane pod uwagę były kontrole przeprowadzane przez inne agencje rządowe. Ponadto "badano wszystkie informacje przedkładane w formie elektronicznej lub papierowej, wymagane przez agencje rządowe w związku z przesyłką towarów w kontekście ich uzyskiwania, przygotowania i przedłożenia podczas całego procesu eksportu lub importu towarów".

Doing Business to raport publikowany co roku, w którym znajduje się opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach, wydawany jest nieprzerwanie od 2003 roku.

"Polska trzeci rok z rzędu zajęła 1. miejsce, tym razem wspólnie z kilkoma innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy).

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.