• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Podstawowa wersja elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego gotowa

pc

19.09.2017 12:59 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Podstawowa wersja elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego gotowa
Podstawowa wersja elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego gotowa - GospodarkaMorska.pl

Uzyskanie kompletnej i aktualnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego to główny cel przygotowanego przez GITD Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Inspektorat zakończył prace nad podstawową wersją tego systemu.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pracę nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (ST KREPTD). Obecnie jest ona dostępna do użytku wewnętrznego GITD. Pełna wersja systemu będzie dostępna publicznie od 30 listopada 2017 r.

Jak podkreślił GITD, pomimo obowiązku utworzenia takiego rejestru do 31 grudnia 2012 roku, wynikającego z prawa unijnego, dopiero obecny parlament doprowadził do uchwalenia nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która wdrażała przepisy określające status KREPTD.

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur zwrócił uwagę, że od podpisania umowy z wykonawcą systemu minęły cztery miesiące i "w bardzo krótkim okresie wytworzone zostały wszystkie usługi niezbędne do wymiany gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej bazy danych European Register of Road Transport Undertakings".

Podstawowa wersja systemu umożliwi m.in. zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy poprzez udostępniane na platformie ePUAP dedykowane formularze, automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych oraz przesyłanie do właściwych państw UE informacji o naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne, stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach.

Ponadto wersja ta pozwoli każdej osobie na bezpłatny dostęp do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.

Jak mówił Gajadhur, umowa zawarta między wykonawcą rejestru a GITD przewiduje udostępnienie w kolejnych etapach projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi m.in. CEIDG, KRS, REGON.

Rejestr prowadzony przez GITD składać się będzie z trzech ewidencji - przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poważnych naruszeń oraz osób, które "zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji".

GITD wskazał, że KREPTD tworzony jest w celu uzyskania "kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej". Dostęp do rejestru będzie zapewniony przez aplikacje internetowe, które umożliwią przeglądanie danych przez upoważnione organy oraz zapewnią wymianę informacji dot. przedsiębiorców transportu drogowego z państwami UE.

KREPTD zapewni sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m.in. w procesach wydawania zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne oraz wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych, wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawania, zmiany, bądź cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy.

Użytkownicy korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego za pomocą dostępu do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD będą mogli ich zweryfikować. Dzięki temu wzmocniona zostanie uczciwa konkurencja na rynku transportu drogowego, a szybki dostęp do aktualnych informacji o tych przedsiębiorcach ograniczy nieuczciwym przewoźnikom dostęp do rynku.

GITD i minister ds. transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co - zdaniem GITD - jest "niezbędne do budowania strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki".

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.