• <
PZT_1100x200_gif_2020

Multiconsult Polska współpracuje z GAZ-SYSTEM w ramach projektu Baltic Pipe

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Multiconsult Polska współpracuje z GAZ-SYSTEM w ramach projektu Baltic Pipe
Multiconsult Polska współpracuje z GAZ-SYSTEM  w ramach projektu Baltic Pipe - GospodarkaMorska.pl

pc

27.11.2018 Źródło: własne

Przy realizacji podmorskiej części projektu Baltic Pipe, w obszarze uwarunkowań środowiskowych, GAZ-SYSTEM korzysta ze wsparcia i doświadczenia firmy Multiconsult Polska specjalizującej się w konsultingu inżynierskim. Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynek europejski. Projekt umożliwi transport surowca ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski,  a także do odbiorców końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji.

W ramach współpracy z GAZ-SYSTEM, Multiconsult Polska odpowiada za analizę dokumentacji dotyczącej oddziaływania inwestycji na środowisko. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM i duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. Gazociąg podmorski będzie mógł transportować 10 mld  gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld  tego surowca z Polski do Danii. Rozpoczęcie jego budowy planowane jest na wiosnę 2020 roku. Uruchomienie przesyłu gazu nastąpi w październiku 2022 roku.

Realizacja projektu Baltic Pipe przyniesie znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne Polsce, Danii a także innym krajom regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt jest w pełni zgodny z wytycznymi polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw energii.

Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI). Status ten przyznawany jest projektom infrastrukturalnym realizującym cele polityki energetycznej Unii Europejskiej, tj. wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii oraz zapewnienie niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii. 24 listopada 2017 roku Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, na której ponownie, już po raz trzeci, umieszczono Baltic Pipe. Łącznie maksymalna wysokość przyznanego dotychczas dofinansowania unijnego na prace przedinwestycyjne wynosi 51,4 mln euro.

W czerwcu 2018 roku GAZ-SYSTEM zaakceptował wariant trasy gazociągu podmorskiego. Rekomendowana trasa liczy ok. 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną. Wskazano również preferowane miejsca wyjścia rurociągu na ląd – Faxe South w Danii oraz Niechorze – Pogorzelica w Polsce.

Baltic Pipe to bardzo wymagająca inwestycja. Cieszymy się, że możemy pracować przy tak ważnym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski projekcie. Nasz zespół będzie miał przy nim możliwość wykorzystania swojej fachowej wiedzy i doświadczenia – komentuje Mateusz Małecki, zastępca dyrektora pionu doradztwa technicznego i środowiskowego.

Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Multiconsult posiada ponad 109 lat doświadczenia i oferuje usługi między innymi w zakresie planowania i projektowania, inżynierii, zarządzania projektami, doradztwa środowiskowego i społecznego, doradztwa technicznego i strategicznego oraz nadzoru i realizacji projektów.

GAZ-SYSTEM natomiast jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.