• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

15,5 mln euro do rozdysponowania w konkursie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

pc

05.03.2018 15:19 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski 15,5 mln euro do rozdysponowania w konkursie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Partnerzy portalu

15,5 mln euro do rozdysponowania w konkursie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej - GospodarkaMorska.pl

Polskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz słowackie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiły konkurs na wnioski o dofinansowanie wspólnych projektów współpracy transgranicznej z dziedziny rozwoju edukacji i transportu. Do rozdysponowania jest 15,5 mln euro.

Konkurs w ramach Programu Interreg Polska–Słowacja ogłosili w poniedziałek w Krakowie Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Katerina Mihauova, dyrektor generalny Sekcji Programów Transgranicznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej.

Jak podkreślił wiceminister Hamryszczak, jest to ostatni konkurs w ramach polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Dotyczy projektów przedsięwzięć zorientowanych na rozwój transportu multimodalnego (przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transportu) oraz edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Przeznaczono na to 15,5 mln euro (ponad 65 mln zł), z czego 9,3 mln euro na projekty rozwoju edukacji, a 6,2 mln euro na projekty rozwoju transportu multimodalnego.

„Transport chcemy wesprzeć ze względu na słabo rozwiniętą siatkę połączeń transportu pasażerskiego na pograniczu, co w konsekwencji odczują zarówno mieszkańcy, ale też i turyści. Chcielibyśmy, aby pojawiła się bardziej zintegrowana i skoordynowana sieć komunikacyjna, w tym np. wspólne systemy obsługi pasażerów, czy też wspólne bilety” - zaznaczył wiceminister.

Jak dodał, w obszarze edukacji dysponenci środków unijnych oczekują na projekty, które stworzą dla mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego ofertę szkoleń, kursów, staży czy warsztatów zawodowych, powiązanych z możliwością rozwoju kariery zawodowej.

„Takich, które będą odpowiadały też na zapotrzebowanie pracodawców z pogranicza” - zaznaczył przedstawiciel MIR.

Katerina Mihauova zaznaczyła, że programu Interreg Polska–Słowacja jest jednym z najszybciej rozwijających się projektów tego typu, z dużą liczbą naborów i projektów.

O środki na dofinansowanie projektów mogą starać się m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje oświatowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Wnioski można składać do 30 kwietnia tego roku.

Minimalny poziom dofinansowania projektów wynosi 200 tys. euro, a górna granica nie może przekroczyć 1 mln euro w przypadku projektów edukacyjnych oraz 3 mln euro w przypadku projektów transportowych. Maksymalna wysokość dofinansowania z UE wynosi 85 proc. kosztów projektu.

Efektem konkursu ma być – zapowiedział Hamryszczak – stworzenie ponad 1,1 tys. km nowych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych, głównie rowerowych, a także modernizacja 100 km dróg. W dziedzinie edukacji założono poprawę kompetencji ok. 4 tys. osób.

Łączny budżet Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-20 wynosi 155 mln euro (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), z czego 77 mln euro jest przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony kulturowej i przyrodniczej, 12 mln euro na projekty edukacyjne w szkolnictwie zawodowym, a ok. 56 mln euro na lokalne inwestycje drogowe oraz usprawnienie transportu publicznego.

Jak poinformował wiceminister, po dwóch latach wdrażania programu zawarto umowy na dofinansowanie na 105 mln euro, co stanowi blisko 70 proc. zarezerwowanych środków. Do wakacji wybrane będą kolejne projekty z konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na łączną kwotę prawie 24 mln euro.

„Szacujemy, że na koniec br. rozdzielimy w sumie 90 proc. budżetu na projekty, a do Brukseli trafią do refundacji faktury opiewające na blisko 40 proc. budżetu. Już dzisiejszy poziom rozliczeń wydatków z Komisją Europejską daje nam 12 miejsce, spośród wszystkich 76 programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w całej UE - to naprawdę świetny wynik” - ocenił Hamryszczak.

Dziękujemy za wysłane grafiki.