• <
smartre_2023

Polferries zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Morskim w Gdyni

gm

11.12.2022 23:57 Źródło: PŻB
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Polferries zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Morskim w Gdyni

Partnerzy portalu

Polferries zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Morskim w Gdyni - GospodarkaMorska.pl
Fot. Polferries

Podczas tegorocznego Święta Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dokonano uroczystego podpisania porozumienia o współpracy między uczelnią a Polską Żeglugą Bałtycką S.A. Dokument sygnowali rektor UMG prof. dr hab. inż. Adam Weintrit oraz prezes Zarządu PŻB S.A. Andrzej Madejski. Dokument porządkuje i zacieśnia dotychczasową współpracę, regulując wiele kwestii, w tym m.in. organizację praktyk oraz staży na pokładach promów Polferries.

– Studenci i absolwenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywający na naszych promach praktyczną naukę zawodu potwierdzają, że uczelnia gwarantuje wysoki poziom przygotowania do pracy na statkach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy i wierzymy, że podpisane dzisiaj porozumienie jest kolejnym krokiem ku jej intensyfikacji – wskazał prezes Zarządu PŻB S.A. Andrzej Madejski.

– Cenimy sobie współpracę z Polską Żeglugą Bałtycką – mówi prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu rozszerzamy zakres współpracy o wsparcie merytoryczne, badawcze i eksperckie, które realizowane będzie przez pracowników UMG – dodaje rektor Weintrit.

Uczelnia oraz Polferries zobowiązały się do wzajemnej wymiany wiedzy oraz doświadczenia podczas wspólnie organizowanych wykładów i zajęć. Współpraca ma być również podjęta w obszarze realizacji projektów badawczych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych, a także w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej. UMG ma zapewnić wsparcie merytoryczne, badawcze i ekspercie dla PŻB S.A., natomiast armator ma współpracować z uczelnią w zakresie opracowywania tematów prac dyplomowych. Obie strony zobowiązały się także do wdrażania innowacyjnych rozwiązań.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.