• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz 102

rk

11.12.2022 23:52 Źródło: Uniwersytet Morski
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz 102

Partnerzy portalu

Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni po raz 102 - GospodarkaMorska.pl
fot. Uniwersytet Morski / Cezary Spigarski

Społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni obchodziła 8 grudnia 2022 roku tradycyjnie Święto Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia bandery przed frontem Uczelni. Na placu przed gmachem głównym zgromadził się Senat UMG, pracownicy, studenci oraz absolwenci placówki. Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został uroczyście wprowadzony w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej UMG oraz Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Odegrano też hymn państwowy. Następnie w Kościele Portowym pw. MBNP i św. Piotra Rybaka przy ulicy Portowej 2 w Gdyni miała miejsce uroczysta msza święta, którą odprawiono w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni. Przewodniczył jej biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej ks. dr Wiesław Szlachetka, a koncelebransem był duszpasterz „Ludzi Morza”, kapelan Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Ojciec ks. dr Edward Pracz. O uroczystą oprawę mszy zadbał Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Kompania Reprezentacyjna UMG.

W dalszej części obchodów miało miejsce uroczyste posiedzenie posiedzenie Senatu UMG, w którym uczestniczyli członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni i zaproszeni goście.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit. Przypomniał w nim historię utworzenia Szkoły Morskiej 102 lata temu, kiedy rodziła się również polska gospodarka morska. Wspomniał również o morskiej energetyce wiatrowej, która wkroczyła w sferę działalności Uczelni – budowane Centrum Offshore będzie siedzibą Instytutu Morskiego oraz powołanego przez Uniwersytet Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które prowadzi studia MBA w języku angielskim.

W dalszej części uroczystości miało miejsce podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Morskim w Gdyni a Polską Żeglugą Bałtycką. Dokument podpisali: z ramienia uczelni Jrektor prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz z ramienia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej prezes spółki Andrzej Madejski.


Gospodarka Morska
fot. Uniwersytet Morski / Cezary Spigarski

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie listów gratulacyjnych, które z okazji Święta Szkoły na ręce JM Rektora skierowali m.in. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbieta Witek i Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek.

- Mijający rok oceniam bardzo pozytywnie głównie z uwagi na znaczący postęp w zakresie zaawansowanej kontynuacji rozbudowy infrastruktury Uczelni oraz konsekwentne stawienie sobie dalszych celów i wyzwań, a także podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia nowoczesności, konkurencyjności na rynku szkolnictwa wyższego. Dzięki podejmowaniu konsekwentnych działań możemy mieć nadzieję nie tylko na wzrost pozycji Uniwersytetu w europejskich i światowych rankingach, ale także zapewnienie stojącego na najwyższym poziomie kształcenia opartego na bliskiej współpracy z licznymi ośrodkami akademickimi w Europie. - powiedział podczas swojego wystąpienia podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Na wniosek Ministra Infrastruktury zasłużonym pracownikom Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wręczone zostały odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za zasługi w działalności społecznej i naukowej. Złoty, Srebrny oraz Brązowy Krzyż Zasługi zasłużonym pracownikom Uniwersytetu wręczyli rektor uczelni oraz Grzegorz Witkowski.


Gospodarka Morska
fot. Uniwersytet Morski / Cezary Spigarski

Wręczony został również medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego kpt. Józefowi Wójcikowi. Dziękując za to szczególne wyróżnienie, kpt. Wójcik przypomniał, że z Uczelnią związany jest już 25 lat, z czego 18 lat jako wykładowca i starszy wykładowca, a także 7 lat na statkach szkolnych, z tego 4 lata na „Darze Młodzieży”.

W dalszej części uroczystości zostały wręczone medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Infrastruktury za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medale zasłużonym pracownikom Uniwersytetu wręczyli rektor oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki, jak również przyznane przez Ministra Infrastruktury Odznaki Honorowe „Zasłużony Pracownik Morza”. Następnie rektor przekazał odznaczenia uniwersyteckie i nagrody jubileuszowe dla pracowników UMG za 50, 45 oraz 40 lat pracy.

Nagroda przyznawana przez studentów UMG dla najlepszego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni im. kpt. Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza za działalność dydaktyczną została w tym roku wręczona prof. UMG dr. hab. inż. Kazimierzowi Witkowskiemu.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez rektora uczelni dyplomów potwierdzających nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dyplomów doktorskich.

Tradycyjnie, zostały wręczone także nagrody dla studentów wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz pracą społeczną na rzecz środowiska akademickiego, jak również nagroda dla doktoranta przyznana za wybitne osiągnięcia naukowe.

Następnie, rektor przyznał trzy "Medale Absolwenta Uniwersytetu Morskiego w Gdyni" z wpisem do "Złotej Księgi Absolwentów" za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wysoką ocenę z egzaminu dyplomowego. Za aktywną działalność i pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego nagrodę otrzymali również członkowie Parlamentu Studentów, a także studenci, którzy wyróżnili się znaczącymi osiągnięcia sportowe rangi krajowej lub międzynarodowej.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystego otwartego posiedzenia Senatu UMG, odbyło się wodowanie książki "Słownik biograficzny absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 1931 – 1939. Gdyniacy" autorstwa Małgorzaty Sokołowskiej i Joanny Stasiak, a także „Dzieci Gdyni” autorstwa kpt. ż.w. Stanisława Hinza.

Przebieg uroczystości Święta Szkoły uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jak również gdyńskiej wokalistki jazzowej Renaty Irsy, absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku, która wystąpiła z pianistą i aranżerem Arturem Jurkiem oraz saksofonistą Darkiem Herbaszem.

Uroczystości 102-lecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zakończyły się tradycyjnym obiadem, podczas którego zaserwowana została pieczona gęś. W ten sposób symbolicznie nawiązano do wydarzeń z 1920 roku, kiedy to po inauguracji pierwszego roku szkolnego w Szkole Morskiej w Tczewie goście zasiedli do świątecznego posiłku właśnie z pieczoną gęsią podaną jako danie główne.

Gospodarka Morska
fot. Uniwersytet Morski / Cezary Spigarski

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.