• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Naukowcy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wyróżnieni za innowacje

gm

20.10.2022 12:49 Źródło: Uniwersytet Morski w Gdyni
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Naukowcy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wyróżnieni za innowacje

Partnerzy portalu

Naukowcy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wyróżnieni za innowacje - GospodarkaMorska.pl
Fot. UMG

Nagrodę za najlepszą innowację 2022 roku dla rozwiązania pochodzącego z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odebrali w Lublanie polscy naukowcy. Dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof. UMG i mgr inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski zwyciężyli w ramach konkursu podczas 15th International Technology Transfer Conference. Gdyński projekt doceniono m.in. za zapotrzebowanie rynku na dany produkt oraz sposób prezentacji.

Rozwiązania zostały oceniane według kilku głównych kryteriów, tj. poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, poziom gotowości technicznej TRL, forma komercjalizacja, strategia ochrony prawnej oraz sposób prezentacji.  

Uroczysta gala wręczenia dyplomów i nagród odbyła się w 14 października w Lublanie w ramach 25th International Multiconference Information Society. Na gali zespół reprezentował inż. kpt. ż.w. Paweł Kołakowski, który odebrał nagrodę i wygłosił krótkie podziękowania.

International Technology Transfer Conference to wydarzenie cykliczne, które ma na celu promowanie wymiany wiedzy między środowiskiem akademickim a przemysłem w ramach wzmocnienia współpracy i transferu innowacji z laboratoriów badawczych do zastosowań przemysłowych. Tegoroczne wydarzenie było poświęcone międzynarodowej promocji potencjału i dorobku myśli technologicznej, jak również dyskusji dot. synergii nauki i przemysłu, transferu wiedzy i technologii, modeli finansowania badań naukowych i wdrożeń w przemyśle.

W konferencji wzięły również udział dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba oraz mgr Agnieszka Piotrowska-Kirschling z Zespołu ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań UMG. Pani dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba przedstawiła historię narodzin zwycięskiego rozwiązania i opowiedziała o innowacjach projektowanych dla przemysłu w odpowiedzi na zgłaszane przez niego potrzeby. W recenzowanych materiałach pokonferencyjnych zostanie opublikowany artykuł „Science meeting the needs of entrepreneurs”.

Nagrodzone w konkursie rozwiązanie pn. „Innovative equipment of the intervention/service watercraft: Mobile Electromagnetic Mooring System and Batychron” jest wynikiem pracy przedwdrożeniowej UMG-03 pn. „Wyposażenie Mobilnej Bazy Morskiego Ratowniczego Serwisu Nurkowego (MoB MEDS)” pod kierunkiem – dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorza Rutkowskiego, prof. UMG realizowanej w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” finansowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach POIR 2014-2020. Program „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest koordynowany w UMG przez Zespół ds. Własności Intelektualnej i Komercjalizacji Badań.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.