• <
smartre_2023

Nowa misja BLMW

17.09.2020 13:01 Źródło: Wojsko Polskie

Partnerzy portalu

Nowa misja BLMW  - GospodarkaMorska.pl
fot. BLMW

Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymał zadanie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego, który operował będzie z jednej z baz lotniczych na terytorium Turcji, w ramach inicjatywy NATO TAMT (Tailored Assurance Measures for Turkey, Dostosowane Środki Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji). Podstawowym środkiem kontyngentu będzie samolot patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego z Siemirowic.

W dniach 4-7 sierpnia kontyngent przeszedł proces certyfikacji, przeprowadzony przez oficerów Dowództwa Operacyjnego RSZ. Obecnie zakończono proces przygotowań i kontyngent oczekuje na przemieszczenie w rejon misji. 14 września br, Prezydent RP wydał postanowienie o użyciu PKW w inicjatywie TAMT. Zgodnie z postanowieniem PKW prowadzić będzie działania we wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym. PKW podporządkowany będzie operacyjnie Dowódcy Sojuszniczych Sił Morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Inicjatywa TAMT uruchomiona została w 2015 roku i polega na rozszerzeniu świadomości sytuacyjnej Sojuszu poprzez zwiększenie aktywności rozpoznawczej (w tym przez samoloty patrolowe, AWACS, MPA) we wschodniej części Morza Śródziemnego, działania wywiadowcze i wymianę informacji.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.