• <

Nowa misja BLMW

17.09.2020 13:01 Źródło: Wojsko Polskie
Nowa misja BLMW  - GospodarkaMorska.pl
fot. BLMW

Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymał zadanie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego, który operował będzie z jednej z baz lotniczych na terytorium Turcji, w ramach inicjatywy NATO TAMT (Tailored Assurance Measures for Turkey, Dostosowane Środki Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji). Podstawowym środkiem kontyngentu będzie samolot patrolowo-rozpoznawczy M28B 1R z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego z Siemirowic.

W dniach 4-7 sierpnia kontyngent przeszedł proces certyfikacji, przeprowadzony przez oficerów Dowództwa Operacyjnego RSZ. Obecnie zakończono proces przygotowań i kontyngent oczekuje na przemieszczenie w rejon misji. 14 września br, Prezydent RP wydał postanowienie o użyciu PKW w inicjatywie TAMT. Zgodnie z postanowieniem PKW prowadzić będzie działania we wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym. PKW podporządkowany będzie operacyjnie Dowódcy Sojuszniczych Sił Morskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Inicjatywa TAMT uruchomiona została w 2015 roku i polega na rozszerzeniu świadomości sytuacyjnej Sojuszu poprzez zwiększenie aktywności rozpoznawczej (w tym przez samoloty patrolowe, AWACS, MPA) we wschodniej części Morza Śródziemnego, działania wywiadowcze i wymianę informacji.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36575,00 $ tona 1,63% 23 wrz
 Cynk 3043,00 $ tona 0,83% 23 wrz
 Aluminium 2936,00 $ tona 1,73% 23 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.