• <

Wizyta Wojewody Pomorskiej w MOSG

01.05.2024 18:27 Źródło: MOSG

Partnerzy portalu

Fot. MOSG

Beata Rutkiewicz Wojewoda Pomorska 26 kwietnia przebywała w Morskim Oddziale Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku. Komendant MOSG kontradm. SG Andrzej Prokopski złożył jej meldunek z realizacji zadań w ochronie granicy państwowej i z aktualnej sytuacji na ochranianym odcinku na Zalewie Wiślanym.

W wizycie uczestniczył także kmdr SG Wojciech Heninborch Zastępca Komendanta MOSG. Przedstawiciele MOSG zapoznali Wojewodę Pomorską z rolą MOSG w zapewnieniu bezpieczeństwa na polskich obszarach morskich z uwzględnieniem ochrony morskiej granicy państwowej z Federacją Rosyjską. Beata Rutkiewicz obecna była w Centralnym Ośrodku Nadzoru, w którym znajduje się zautomatyzowany system radarowego nadzoru nad obszarami morskimi. Zwizytowała Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte, gdzie zaprezentowano jej flotę jednostek pływających wraz z najnowszym patrolowcem w składzie MOSG, SG-301 Generał Józef Haller. Wojewoda Pomorska wpisała się do księgi pamiątkowej tej jednostki.

Na zakończenie wizyty Beata Rutkiewicz zwizytowała lotnicze przejście graniczne w Gdańsku Rębiechowie, w którym zaprezentowany został sprzęt wykorzystywany w procesie kontroli granicznej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej.  


Fot. MOSG


Fot. MOSG

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.