• <
siemens_gamesa_2022

Transport pod „parasolem

11.04.2016 05:13 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Transport pod „parasolem - GospodarkaMorska.pl

W poniedziałek, 11 kwietnia, okręty 3. Flotylli Okrętów rozpoczęły ćwiczenia na morzu. Jednostki różnych klas, wraz z lotnictwem morskim, wykonywać będą zadania polegające na osłonie szlaków żeglugowych i zabezpieczeniu własnego transportu morskiego.

W ramach Okrętowej Grupy Zadaniowej będą prowadzić operacje morskie mające na celu utrzymanie panowania na morzu i niedopuszczenie do blokady morskiej państwa.

Od poniedziałku, 11 kwietnia, do piątku, 15 kwietnia okręty 3. Flotylli Okrętów w Gdyni prowadzić będą działania w ramach tak zwanej Okrętowej Grupy Zadaniowej (OGZ). Będą to głównie ćwiczenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są do kraju surowce i towary o znaczeniu strategicznym. Inaczej mówiąc, okręty będą tworzyć swoistego rodzaju „parasol” bezpieczeństwa dla poruszających się po morzu jednostek.

Na morze, w trybie alarmowym wyszły trzy jednostki: ORP "Kaszub", ORP "Piorun" i okręt ratowniczy ORP "Lech". Podczas manewrów OGZ załogi okrętów prowadzić będą monitoring żeglugi oraz sytuacji powietrznej. Przećwiczą osłonę transportu morskiego przed atakami z powietrza oraz atakami okrętów nawodnych. Prowadzone będą strzelania artyleryjskie. Równolegle do działań bojowych ćwiczone będą akcje ratownicze. Okręty przećwiczą również manewrowanie w szykach oraz procedury łączności. Z okrętami współpracować będzie również lotnictwo morskie, w tym śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych SH-2G i Mi-14PŁ, śmigłowiec ratowniczy W-3RM Anakonda oraz samolot patrolowy Bryza, a także samoloty Su-22 z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. Prowadzona jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest średnio ok. 70 milionów ton ładunków rocznie. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo już ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów. To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego. Z powyższej sytuacji w dużej mierze wynikają scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej, które skupiają się m.in. na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania. Dużo ćwiczeń obejmuje zatem działania okrętów i lotnictwa morskiego na rzecz osłony transportu morskiego i bezpieczeństwa żeglugi. Chodzi głównie o przeciwdziałanie atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. Prowadzone są działania antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są także kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.