• <
smartre_2023

Pływali wbrew przepisom

29.02.2016 06:13 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Pływali wbrew przepisom - GospodarkaMorska.pl

Naruszenia przepisów bezpieczeństwa morskiego, ustawy o rybołówstwie morskim oraz przekraczania granicy państwowej ujawniła w sobotę na Bałtyku Straż Graniczna podczas kontroli jednostek sportowo-żeglarskich, jachtu i jednostki rybackiej.

Załoga SG-112 z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej skontrolowała jacht motorowy z ośmioma osobami na pokładzie, który powracał do łebskiego portu ze sportowego połowu ryb. Funkcjonariusze stwierdzili brak na pokładzie karty bezpieczeństwa oraz zezwolenia na prowadzenie sportowego połowu ryb.

Strażnicy graniczni z SG-212 z Pomorskiego Dywizjonu SG, pełniący służbę patrolową na morzu terytorialnym, stwierdzili brak wymaganych dokumentów u trzech członków załogi jednostki rybackiej z usteckiego portu. Ponadto ujawnili niezgodność składu załogi z listą zgłoszoną do Kapitanatu Portu w Dziwnowie.

Załoga SG-216, również z Pomorskiego Dywizjonu SG, skontrolowała natomiast dwie jednostki sportowo-żeglarskie. Na jednej, z sześcioma osobami na pokładzie, stwierdziła brak pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego u jednego załoganta i posiadanie przez pozostałych członków załogi pozwoleń ważnych wyłącznie na akwenach będących w jurysdykcji Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, a jednostka znajdowała się na akwenie OIRM w Słupsku. Na drugiej jednostce, przekraczającej granicę na morzu, jeden z pasażerów nie miał dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej. Został ukarany mandatem.  

Komendanci dywizjonów wystąpią do administracji morskiej oraz OIRM z wnioskami o wszczęcie postępowań administracyjnych.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.