• <
Baltexpo2023_duży

Kontradmirał Jaworski dowódcą Centrum Operacji Morskich

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Kontradmirał Jaworski dowódcą Centrum Operacji Morskich

Partnerzy portalu

Kontradmirał Jaworski dowódcą Centrum Operacji Morskich - GospodarkaMorska.pl

Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o zmianach kadrowych w strukturach dowodzenia Marynarki Wojennej RP. Na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wyznaczył dotychczasowego dowódcę 3. Flotylli Okrętów kontradmirała Krzysztofa Jaworskiego. 22 maja przed ORP Błyskawica odbyła się uroczystość zdania przez niego obowiązków i objęcia nowego dowództwa.

Uroczystość zdania przez kontradmirała Krzysztofa Jaworskiego obowiązków dowódcy 3. Flotylli Okrętów i objęcia dowodzenia Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego rozpoczęła się uroczystym apelem. Oddany został osobisty salut armatni. Odbyła się również defilada pododdziałów COM-DKM i 3. Flotylli Okrętów.
 
– Być dowódcą do powód do dumy, ale jednocześnie potężne zobowiązanie i wyzwanie. Bo tak naprawdę dowódcę ocenia się na podstawie jego podwładnych, liczby ćwiczeń, dokonań, atmosfery panującej w jednostce czy wyzwań, do których jednostka jest przygotowana. I tu muszę podkreślić, że należę do dowódców, którzy podnoszą poprzeczkę w kwestii wymagań w zakresie szkoleń, dyscypliny, realizacji zadań. Te zadania, które stawiane były przed dowódcą 3. Flotylli Okrętów kontradmirałem Krzysztofem Jaworskim wykonane zostały na najwyższą ocenę. Cieszy mnie, że z szeregów dowódców floty, to właśnie pan admirał Jaworski zostaje wyznaczony na kolejne stanowisko – mówił podczas uroczystości Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Jarosław Mika.
 
Kontradmirał Krzysztof Jaworski z gdyńską flotyllą symbolicznie pożegnał się podczas parady okrętów z pokładu ORP Wodnik. Zanim to jednak nastąpiło podziękował swoim dotychczasowym podwładnym za codzienną pracę.
 
– Przekazuję dziś dowodzenie 3.Flotylla Okrętów, jednostki o wspaniałej historii, która swoją codzienną służbą kontynuuje najbardziej chlubną tradycję polskiego oręża na morzu. Swojemu następcy przekazuję wyszkolony i zgrany zespół ludzi, który stanowi wspaniałą marynarską rodzinę. Cieszę się, że mogłem dowodzić w pełni profesjonalną załogą. Z tego okresu pozostaną mi w pamięci miłe marynarskie wspomnienia. Zwłaszcza, że to w tej flotylli zdobywałem swoje morskie szlify jako dowódca okrętu, dowódca dywizjonu. Doświadczenie nabywałem również w pracy sztabowej.
 
I dodał:
 
– Dziękuję za codzienną pracę wymagającą wiele poświęcenia, ofiarności i osobistych wyrzeczeń. Panie i Panowie, oficerowie, podoficerowie i marynarze 3.Flotylli Okrętów, dowodzenie Wami, to był dla mnie wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie.
 
Tymczasowo obowiązki dowódcy 3.Flotylli Okrętów przejął komandor Wojciech Sowa.
 
W uroczystości wzięli udział między innymi Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Jarosław Mika i zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał brygady dr inż. pil. Tadeusz Mikutel, inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.

Kontradmirał Krzysztof Jerzy Jaworski urodził się 5 czerwca 1966 roku w Gdyni. W 1985 roku rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Po jej ukończeniu, w 1990 roku, został skierowany do 3. Flotylli Okrętów do 2. dywizjonu Okrętów Rakietowych na pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP „Metalowiec”, przechodząc kolejno wszystkie szczeble dowodzenia do dowódcy ORP „Hutnik” w latach 1994 - 1997.


Następnie do 2001 roku zajmował stanowiska w sztabie dywizjonu: oficera flagowego i zastępcy dowódcy dywizjonu-szefa sztabu. Kolejne stanowiska to szef Sekcji Operacyjnej w Sztabie 3. Flotylli Okrętów i starszy specjalista Oddziału Operacyjnego Zarządu Operacji Morskich N-3 Sztabu MW. W marcu 2007 roku objął stanowisko dowódcy dywizjonu Okrętów Rakietowych.


W 2010 roku został skierowany do służby w Zespole Asystenta Szefa Sztabu Generalnego ds. Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym WP w Warszawie. Dwa lata później, w 2012 roku, wrócił do Gdyni, na stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia Dowództw i Ćwiczeń w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 2013 roku pełnił obowiązki na stanowisku szefa sztabu w pionie zastępcy dowódcy ds. wsparcia NATO Training Mission (NTM-A) w Afganistanie. Po powrocie z misji rozpoczął służbę w Zarządzie Uzbrojenia Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, po czym, w czerwcu 2014 roku, skierowany został na podyplomowe studia polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA). Po ukończeniu studiów, w sierpniu 2015 roku, objął obowiązki szefa Sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dnia 2 maja 2016 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. 29 listopada 2016 roku, na pokładzie historycznego niszczyciela ORP Błyskawica, z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odebrał nominację na stopień kontradmirała. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, 25 kwietnia 2018 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.


Oprócz dyplomu AMW, legitymuje się również dyplomami: podyplomowych studiów dowódczo – sztabowych w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport, USA, studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, podyplomowych studiów polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie oraz kursów: Przeszkolenia Oficerów Szczebla Operacyjno – Taktycznego w Akademii Marynarki Wojennej i Planowania Operacyjnego w Akademii Obrony Holandii.


Kontradmirał Krzysztof Jaworski został odznaczony m.in.: „Brązowym Krzyżem Zasługi”, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, dwukrotnie „Gwiazdą Afganistanu”, złotymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, a także medalem NATO ISAF.


Jest żonaty i ma dwóch synów. Lubi podróżować, czynnie uprawia biegi na długich dystansach. Interesuje się literaturą marynistyczną, szczególnie z okresu I i II wojny światowej.
 
Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego to stacjonująca w Gdyni jednostka dowodzenia taktycznego Marynarki Wojennej. Podlega ona dowódcy operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego odpowiada za planowanie, dowodzenie i koordynację działań wydzielonych sił polskiej Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim oraz za pełnienie dyżurnej służby operacyjnej.

Źródło:
gdynia.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.