• <
SAR_2022

55 lat 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

ew/8.FOW

03.05.2020 14:02 Źródło: własne

Partnerzy portalu

55 lat 8. Flotylli Obrony Wybrzeża - GospodarkaMorska.pl

W swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej wojny minowej Marynarki Wojennej RP. Jej okręty co roku uczestniczą w najważniejszych ćwiczeniach krajowych oraz międzynarodowych manewrach zarówno na Bałtyku, jak i poza nim. Regularnie wydziela siły do pełnienie służby w morskim komponencie Sił Odpowiedzi NATO. Dzisiaj, 29 kwietnia, świnoujska 8. Flotylla Obrony Wybrzeża obchodzi 55. rocznicę utworzenia.

Świnoujska flotylla powstała na mocy rozkazu z 29 kwietnia 1965 roku. Wraz z przeformowaniem Bazy Marynarki Wojennej w 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża utworzona została również Komenda Portu Wojennego Świnoujście.

"Święto Flotylli to odpowiednia chwila, aby wyrazić podziękowanie i uznanie dokonań wielu marynarskich pokoleń, to również okazja do wyrażenia uznania żołnierzom i pracownikom wojska. Dziękuję Wam wszystkim za służbę i pracę wymagającą często wiele poświęcenia, ofiarności i osobistych wyrzeczeń. Życzę wszystkim wielu satysfakcji, dalszych osiągnięć w służbie i pracy na morzu oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym. Szczególne wyrazy szacunku kieruję do żołnierzy rezerwy, dziękując im za lata służby i poświęcenie." - tymi słowami podziękował wszystkim służącym i pracującym w 8.FOW dowódca kontradmirał Piotr Nieć.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii i rozprzestrzenianie się koronawirusa, a przede wszystkim mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo uroczystości rocznicowe nie odbyły się w tradycyjny, marynarski sposób, a wszystkie oficjalne obchody święta flotylli zostały odwołane.

W 2020 roku 8. Flotylla Obrony Wybrzeża obchodzi 55-lecie swojego istnienia. W tym czasie zachodziły w niej znaczące zmiany organizacyjne, jej okręty przebyły setki tysięcy mil morskich, brały udział największych manewrach polskiej Marynarki Wojennej oraz Państw NATO, a także misjach zagranicznych.

Aktualnie trzon sił okrętowych flotylli stanowią okręty transportowo – minowe, trałowce, niszczyciele min oraz okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. Okręty stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni. W 8. Flotylli Obrony Wybrzeża służy blisko 2 tysiące marynarzy. Do jej zadań należy między innymi: obrona polskich obszarów morskich oraz udział w obronie wybrzeża morskiego.

8.FOW w swojej strukturze skupia wszystkie siły Marynarki Wojennej RP przeznaczone do szeroko rozumianej wojny minowej. Dwa dywizjony trałowców posiadające w swoim składzie 17 trałowców i 4 niszczyciele min zabezpieczają zadania MW w obszarze zwalczania zagrożeń na morzu. Załogi okrętów co roku udowadniają swoje doskonałe wyszkolenie w prowadzeniu działań minowych i przeciwminowych podczas licznych międzynarodowych ćwiczeń m.in.: Baltops, Northern Coasts, Open Spirit czy Squadex. Oficerowie dywizjonów zapraszani są na ćwiczenia dowódczo-sztabowe oraz do międzynarodowych grup eksperckich np. Dynamic Move, Spanish Minex, Sea Breeze, Breeze z zakresu planowania i prowadzenia operacji przeciwminowych na poziomie taktycznym, a także dowodzenia międzynarodowymi zespołami okrętów składającymi się z okrętów obrony przeciwminowej (OPM) różnych klas.

Okręty Flotylli zapewniają również możliwość transportu drogą morską wojsk i sprzętu technicznego. Łącznie 5 okrętów może jednorazowo przerzucić w rejon działania komponent Wojsk Lądowych w sile batalionu złożonego z 500 żołnierzy oraz 40 jednostek sprzętu np. KTO Rosomak. Transport żołnierzy i techniki wojskowej na polskich okrętach to doskonały przykład na łączenie i wykorzystywanie wspólnych zdolności bojowych.

W skład Flotylli wchodzą także dwie jednostki brzegowe realizujące zadania bojowego zabezpieczenia działań, stacjonujące w Dziwnowie. Zadania inżynieryjno – saperskie realizuje 8. Kołobrzeski Batalion Saperów MW z funkcjonującym w jego składzie pododdziałem chemicznym oraz Patrolem Saperskim, natomiast obronę przeciwlotniczą siłom Flotylli zapewnia 8. Dywizjon Przeciwlotniczy. Zabezpieczenie logistyczne sił okrętowych i brzegowych realizowane jest w oparciu o Komendę Portu Wojennego Świnoujście.

Partnerzy portalu

Babcock1

Dziękujemy za wysłane grafiki.