• <
konferencj_platforma_lng_2023

Jest zgoda na budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu!

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Jest zgoda na budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu!

Partnerzy portalu

Fot. Orlen Neptun

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 77/2023, zezwalającą na budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu w ramach zadania inwestycyjnego Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej.

Teren inwestycji obejmuje działki nr 244, nr 245/5, nr 246 obręb 0014 Warszów oraz obszar morskich wód wewnętrznych na działce nr 1/18 obręb 0014 Warszów.

Terminal, który planuje rozpocząć działalność w 2025 r., zyska kluczowe znaczenie dla projektów MFW, takich jak Baltic Power.

Budowa terminala w Świnoujściu to ważny krok w kierunku zrównoważonej i ekologicznej przyszłości energetycznej. Ma on wspierać nie tylko projekty Grupy Orlen, ale również stworzyć dogodne warunki dla innych deweloperów, którzy przeprowadzają projekty pierwszej fazy. Inwestycja bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia udziału OZE w krajowym miksie energetycznym oraz do rozwoju regionu zachodniopomorskiego. Zespół portów Szczecin i Świnoujście zyska zaś potencjał stania się kluczowym hubem offshore'owym w Polsce i strategicznym ośrodkiem dla eksploatacji energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim. 

Za budowę terminala odpowiadają wspólnie Orlen Neptun II oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Projekt terminala wykonało gdyńskie biuro projektowe Wuprohyd, specjalizujące się w infrastrukturze portowej i budowlach hydrotechnicznych.

Terminal zostanie zbudowany na działce o powierzchni 20 hektarów. Jego infrastruktura będzie zdolna do obsługi największych jednostek instalacyjnych turbin wiatrowych 4. generacji (WTIV). 

Lądowa część obiektu powstanie na terenie o powierzchni 17 ha. Znajdą się na nim powierzchnie składowe, infrastruktura komunikacyjna, budynek administracyjno-biurowy. 

Inwestycja obejmuje budowę nowych nabrzeży o długości około 485 metrów. Nowy tor wodny o głębokości 12,5 m i szerokości 140 m zapewni do nich swobodny dostęp. Nabrzeża będą zawierać dziesięć stanowisk do wstępnego montażu wież turbin wiatrowych.

Co roku będą budowane place składowe, aby umożliwić obsługę do 80 turbin wiatrowych o mocy 15 MW każda.

Bollore Logistics
NAVIRETECH

Dziękujemy za wysłane grafiki.