• <
gryfia_70lat

Digitalizacja projektów w Porcie Gdynia

ac

09.07.2021 13:22 Źródło: Port Gdynia

Partnerzy portalu

Digitalizacja projektów w Porcie Gdynia - GospodarkaMorska.pl
Fot. Mat. prasowe

W dniu 05 lipca 2021 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Stowarzyszenie BIM podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie tworzenia propozycji dla interesariuszy oraz rekomendacji regulacji prawnych do administracji publicznej dotyczących wdrażania metodyki Building Information Modeling-Management „BIM” w Polsce.

Celem współpracy jest między innymi wypracowanie standardów przygotowywanych dokumentów związanych z BIM w ramach prowadzonych postępowań przetargowych w ZMPG-a SA. Współpraca zakłada również promowanie i rekomendację wykorzystania narzędzi BIM w sektorze klienta publicznego oraz prywatnego.

ZMPG-a SA od 2019 roku prowadzi projekt pilotażowy związany z wdrożeniem metodyki BIM w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych. Przedstawiciele ZMPG-a SA współpracują również, w ramach Grupy Roboczej, z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce.

W Polsce wykorzystanie metodyki BIM w projektach infrastrukturalnych jest obszarem praktyki wśród podmiotów publicznych i prywatnych. Pojawiające się coraz częściej zapisy dotyczące BIM w Specyfikacjach Warunków Zamówienia jednoznacznie wskazują, że wprowadzenie metodyki BIM będzie najprawdopodobniej standardem w ramach przetargów publicznych. 

Stowarzyszenie BIM jest organizacją, która łączy ludzi i technologie w cyfrowym świecie. W swoich szeregach skupia ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania. Ma sprecyzowane działania biznesowe, edukacyjne i cele strategiczne oraz szczegółowy harmonogram rozwoju działalności Stowarzyszenia na najbliższe lata w obszarze ww. rozwiązań.

Link do opisu projektu BIM: port.gdynia.pl


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.