• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Digitalizacja projektów w Porcie Gdynia

ac

09.07.2021 13:22 Źródło: Port Gdynia
Digitalizacja projektów w Porcie Gdynia - GospodarkaMorska.pl
Fot. Mat. prasowe

W dniu 05 lipca 2021 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Stowarzyszenie BIM podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie tworzenia propozycji dla interesariuszy oraz rekomendacji regulacji prawnych do administracji publicznej dotyczących wdrażania metodyki Building Information Modeling-Management „BIM” w Polsce.

Celem współpracy jest między innymi wypracowanie standardów przygotowywanych dokumentów związanych z BIM w ramach prowadzonych postępowań przetargowych w ZMPG-a SA. Współpraca zakłada również promowanie i rekomendację wykorzystania narzędzi BIM w sektorze klienta publicznego oraz prywatnego.

ZMPG-a SA od 2019 roku prowadzi projekt pilotażowy związany z wdrożeniem metodyki BIM w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych. Przedstawiciele ZMPG-a SA współpracują również, w ramach Grupy Roboczej, z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce.

W Polsce wykorzystanie metodyki BIM w projektach infrastrukturalnych jest obszarem praktyki wśród podmiotów publicznych i prywatnych. Pojawiające się coraz częściej zapisy dotyczące BIM w Specyfikacjach Warunków Zamówienia jednoznacznie wskazują, że wprowadzenie metodyki BIM będzie najprawdopodobniej standardem w ramach przetargów publicznych. 

Stowarzyszenie BIM jest organizacją, która łączy ludzi i technologie w cyfrowym świecie. W swoich szeregach skupia ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania. Ma sprecyzowane działania biznesowe, edukacyjne i cele strategiczne oraz szczegółowy harmonogram rozwoju działalności Stowarzyszenia na najbliższe lata w obszarze ww. rozwiązań.

Link do opisu projektu BIM: port.gdynia.pl


Bollore Logistics
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.