• <
bulk_cargo_port_szczecin

Żegluga śródlądowa w Polsce płynie na mieliznę

02.08.2022 23:55

Partnerzy portalu

Żegluga śródlądowa w Polsce płynie na mieliznę  - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Szlaki wodne w Polsce od lat utrzymują się na zbliżonym poziomie. Z roku na rok ograniczany jest transport ładunków za pomocą żeglugi śródlądowej. Jest to skutek złego stanu dróg wodnych w Polsce, a także stanu technicznego taboru, który jest zdekapitalizowany i wymaga odtworzenia ze względu na wiek statków, który w zdecydowanej większości przekracza 50 lat – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak poinformował GUS, w 2021 roku żeglugą śródlądową przetransportowano 3464,6 tys. ton ładunków, wykonując 493 mln tonokilometrów pracy przewozowej, co w porównaniu z 2020 rokiem oznacza spadek o odpowiednio 13,2 oraz 4,5 procent. To z kolei przełożyło się na spadek udziału transportu śródlądowego w przewozach ładunków ogółem w 2021 roku z 0,18 do 0,15 procent.

Jak wskazuje GUS niedostateczne zagospodarowanie dróg żeglugowych, zarówno pod względem charakteru, jak i parametrów żeglugowych wpływa na specyfikację żeglugi śródlądowej powodując, że nie odgrywa znaczącej roli w polskim systemie transportowym.

GUS informuje, że w strukturze przewożonych ładunków w 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały towary z grupy rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa – 40,3 procent.

W przypadku ruchu turystycznego w ubiegłym roku 120 statków pasażerskich żeglugi śródlądowej przewiozło łącznie 986,4 tys. osób, a wykonana praca przewozowa wyniosła 12 926,6 tys. pasażerokilometrów, tj. więcej w skali roku o 33,5 procent.

Ponadto, GUS zwraca uwagę na stan techniczny taboru żeglugi śródlądowej. Większa część jest zdekapitalizowana i wymaga odtworzenia. Wiek jednostek znacząco przekracza normatywny okres użytkowania. Przy czym, dalsza eksploatacja możliwa jest jedynie dzięki stałej modernizacji. 71 procent pchaczy, 57,5 procent barek do pchania oraz wszystkie barki z własnym napędem zostały wyprodukowane w latach 1949-1979, czyli mają co najmniej 43 lata.

Według danych GUS na koniec 2021 roku długość sieci dróg wodnych w Polsce wyniosła 3768 km i nie uległa zmianie względem stanu na koniec 2020 roku.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.