• <

Wojewoda może zakazać przebywania w pobliżu terminala LNG. Weszły w życie nowe przepisy

jb

26.02.2023 18:08
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Wojewoda może zakazać przebywania w pobliżu terminala LNG. Weszły w życie nowe przepisy

Partnerzy portalu

Wojewoda może zakazać przebywania w pobliżu terminala LNG. Weszły w życie nowe przepisy - GospodarkaMorska.pl
Fot. Maciej Margas - PGNiG archive, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90448259

Weszły w życie przepisy, w myśl których może zostać ograniczony dostęp do terminala LNG w Świnoujściu.

Zgodnie z ustawą z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2023 r. poz. 261 nowelizującą regulacje dot. ochrony żeglugi i portów morskich, wojewoda, w ramach czynności zapobiegających zagrożeniu  zwłaszcza terrorystycznemu, będzie mógł wprowadzić zakaz zbliżania się osób nieupoważnionych do terenu gazoportu. 

W celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego niebezpieczeństwa, w tym wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, grożącego terminalowi regazyfikacyjnemu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, właściwy miejscowo wojewoda, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej oraz kierownika właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, może wprowadzić czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w odległości do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się ten terminal  – czytamy w akcie.

Z ewentualnego zakazu wyłączeni będą, m.in., stale zamieszkujący bądź pracujący czy uczący się na tym obszarze. Przebywając na terenie obowiązywania zakazu będą zobowiązani posiadać przy sobie dokument stwierdzający ich tożsamość.

Pod koniec mijającego tygodnia weszło ponadto w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2023 r. poz. 331). Określa ono wzory tablic oznaczających obszar objęty zakazem.


Na mocy ustawy za wykroczenie polegające na naruszeniu zakazu grozi kara aresztu lub grzywny.

Dziękujemy za wysłane grafiki.