• <

Transport wodny śródlądowy w Grupie Wyszehradzkiej: Zbliżenie na Węgry

24.09.2020 11:10 Źródło: MGMiŻŚ
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Transport wodny śródlądowy w Grupie Wyszehradzkiej: Zbliżenie na Węgry

Partnerzy portalu

Transport wodny śródlądowy w Grupie Wyszehradzkiej: Zbliżenie na Węgry - GospodarkaMorska.pl
fot. MGMiŻŚ

1 lipca 2020 r. Polska rozpoczęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Państwa członkowskie V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) ścisłe współpracują w ramach integracji regionu Europy środkowej. Jednym z elementów współpracy jest rozwój żeglugi śródlądowej oraz stworzenie spójnej sieci dróg wodnych umożliwiających transgraniczny przewóz ładunków i pasażerów. W związku z tym prezentowany artykuł przybliży najważniejsze informacje i dane na temat żeglugi śródlądowej na Węgrzech.

Sieć śródlądowych dróg wodnych

Węgry leżą na skrzyżowaniu czterech transkontynentalnych połączeń transportowych przechodzących przez Europę. Dla transportu wodnego najważniejsze jest połączenie Ren-Men-Dunaj. Węgierski odcinek drogi wodnej Dunaju jest kluczowym ogniwem dla funkcjonowania żeglugi śródlądowej i rynku usług transportowych.  

Całkowita długość śródlądowych dróg wodnych wynosi 1864 km. Liczba kilometrów dróg wodnych utrzymuje się na niezmienionym poziomie od 2010 r.   

Ze względu na swoje  położenie geograficzne, nad drogą wodną Dunaju, żegluga śródlądowa stanowi istotny element w sektorze transportu. Rynek żeglugi śródlądowej – przewóz ładunków i pasażerów jest jednym z kół zamachowych węgierskiej gospodarki.    
 

Gospodarka Morska
Śródlądowe drogi wodne oraz porty na Węgrzech; Źródło: inland-navigation-market.org


Popyt na transport wodny oraz główne rodzaje ładunków

W 2019 roku po węgierskich śródlądowych drogach wodnych przetransportowano 6.926 mln ton ładunków, osiągając przy tym pracę przewozową o wartości  1.608 mln. tkm (tonokilometry).

Najważniejsze grupy ładunków:

•    kopaliny, głównie rudy metali, kruszywa i piach - 407 mln tkm
•    produkty rolne - 366 mln tkm;
•     wyroby hutnicze - 268 mln tkm.

Gospodarka Morska
Ilość ładunków (w tonach) na węgierskim odcinku drogi wodnej Dunaj w latach 2015-2019; inland-navigation-market.org


Zalety korzystania z transportu wodnego doceniają największe węgierskie przedsiębiorstwa. Huta stali w Dunaújváros, w pobliżu Budapesztu, wykorzystuje żeglugę do przewozu swoich produktów. Główna węgierska rafineria, która także znajduje się w pobliżu Budapesztu, transportuje produkty rafineryjne za pomocą barek i transportu modalnego, zaopatrując składy i klientów w regionie Dunaju.

Działalność portów śródlądowych

Największe śródlądowe porty przeładunkowe usytuowane są nad rzeką Dunaj. Łączna waga wszystkich przeładowanych towarów węgierskich portach śródlądowych wyniosła 6,06 mln ton w 2019 r., co stanowi wzrost o 16,6% w porównaniu do 2018 r.

Gospodarka Morska
Udział portów śródlądowych przeładunkach w 2019 r.; MGMiŻŚ
Gospodarka Morska
Bilans import/export; MGMiŻŚ


Dane dotyczące ruchu transgranicznego dla Węgier pokazują, że eksport do Niemiec i import z Rumunii to dwa najważniejsze przepływy eksportowo-importowe w węgierskiej żegludze śródlądowej. Blisko połowa wszystkich towarów załadowanych na Węgrzech i wysłanych do Niemiec trafia na niemiecki odcinek Dunaju, pozostała ilość ładunków transportowana jest dalej na zachód, kanałem Ren-Men-Dunaj, do rzeki Men.

Otoczenie rynkowe –  dane za rok 2019.

1.    Łączne obroty w rynku śródlądowego transportu wodnego wyniosły łącznie 74,5 mln euro, z czego dla transportu ładunków było to 54,9 mln euro, zaś dla transportu pasażerskiego 19,6 mln euro.
2.    W żegludze śródlądowej zatrudnionych było 772 osoby, z czego kadrę żeglugi towarowej stanowiło 109 osób, natomiast w pasażerskiej 663.
3.    Na Węgrzech zarejestrowanych było 310 barek do przewożenia materiałów suchych, oraz 58 pchaczy i holowników.
4.    Aktywnie działały 104 firmy zajmujące się transportem wdanym śródlądowym, z czego 29 dla przewozu ładunków oraz 75 w transporcie pasażerskim.
5.    Łączny tonaż barek przewożących ładunki suche wynosił 380 tyś ton, co stanowiło 2.8% udziału we flocie EU.


Materiał opracowany przez Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej – Wydział Strategii Rozwoju na podstawie Market Insight INLAND NAVIGATION IN EUROPE, kwiecień 2020 r., Centralna Komisja Żeglugi na Renie, Komisja Europejska

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.