• <
siemens_gamesa_2022

Żegluga śródlądowa w Grupie Wyszehradzkiej

23.09.2020 10:32 Źródło: MGMiŻŚ
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Żegluga śródlądowa w Grupie Wyszehradzkiej

Partnerzy portalu

Żegluga śródlądowa w Grupie Wyszehradzkiej - GospodarkaMorska.pl
fot. MGMiŻŚ

Grupa Wyszehradzka (V4) jest zrzeszeniem państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Grupa Wyszehradzka została powołana w celu pogłębienia współpracy między krajami oraz integrację europejską.

Działania Grupy Wyszehradzkiej mają na celu wzmacnianie stabilności w rejonie Europy Środkowej. Kraje uczestniczące w grupie postrzegają swoją kooperację jako wyzwanie, a jej sukces traktują jako najlepszy dowód na swoją zdolność do integracji także w strukturach takich, jak na przykład Unia Europejska.

W ramach współpracy prowadzone są także działania w zakresie żeglugi śródlądowej postrzeganej jako element gospodarki, stymulującej rozwój infrastruktury, handlu, transportu i turystyki. Rozwój żeglugi śródlądowej sięga daleko poza sam transport rzeczny, łącząc kluczowe porty morskie i umożliwiając realizację efektywnego transportu multimodalnego w handlu międzynarodowym.

1 lipca 2020 r. Polska po raz szósty objęła przewodnictwo w Grupie V4, z tej okazji publikujemy serię artykułów na temat śródlądowego transportu wodnego w pozostałych krajach członkowskich Grupy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zegluga-srodladowa-w-zegluga-srodladowa-w-grupie-wyszehradzkiej

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.