• <
bulk_cargo_port_szczecin

O śródlądowych inwestycjach Wód Polskich na EURO-TRANS

22.09.2020 15:49 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski O śródlądowych inwestycjach Wód Polskich na EURO-TRANS

Partnerzy portalu

O śródlądowych inwestycjach Wód Polskich na EURO-TRANS  - GospodarkaMorska.pl
Na zdjęciu od lewej: Dr Grzegorz Chocian, Wiceprezes PGW WP Krzysztof Woś, Prof. Michał Pluciński, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ Monika Niemiec-Butryn, Prof. Krystyna Wojewódzka-Król. Fot. Wody Polskie

XVI edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej EURO-TRANS stała się miejscem merytorycznej debaty o wpływie transportu na osiągnięcie celów neutralności klimatycznej, a także zmianie wzorców mobilności i modeli biznesowych oraz udziału transportu w gospodarce 4.0. Jednym z prelegentów był Wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztof Woś, który mówił o działaniach Wód Polskich na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej w dobie postępujących zmian klimatu.

Wiceprezes Krzysztof Woś zabrał głos w panelu prowadzonym przez prof. Krystynę Wojewódzką-Król z Uniwersytetu Gdańskiego pn. „Zielony transport. Transport wodny śródlądowy wobec wyzwań polityki neutralności klimatycznej”. Wiceprezes Woś zaznaczył, że planowane inwestycje muszą być dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych, w tym skrajnych zjawisk pogodowych. – Konferencja mówiła o tym jaka jest perspektywa dla żeglugi śródlądowej w czasach klimatycznych. Odczuwamy zmiany, a zjawiska pogodowe są gwałtowne. Mamy deszcz nawalny powodujący wezbrania albo okresy bezdeszczowe, kiedy musimy walczyć z suszą. Potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, która będzie w stanie sprostać tym zdarzeniom. Planowane przez Wody Polskie inwestycje są bardzo szerokie, mowa np. o zbiornikach retencyjnych które będą łagodziły fale powodziowe oraz rekompensowały niżówki. W końcu transport śródlądowy funkcjonuje najlepiej w miejscach, gdzie wahania poziomu wody są możliwie niskie – powiedział Wiceprezes Krzysztof Woś.

Wiceprezes Wód Polskich opowiadał o realizowanych przez PGW WP inwestycjach, takich jak modernizacja śluz na Kanale Gliwickim czy projekt rewitalizacji Międzyodrza, jako działaniach o charakterze hybrydowym tj. poprawiających żeglugę śródlądową oraz ochronę przeciwpowodziową. – Żegluga śródlądowa ma niewielki udział w rynku przewozowym, to wynika ze specyfiki naszego kraju, często mówi się, że nie ma po czym pływać. Tak długo jak nie będzie odpowiednich warunków do żeglugi, tak długo będziemy w tyle za innymi krajami. Wody Polskie podejmują realne działania, realizacja naszych zadań jest trudna, to jest proces który jest wymagający, odbywają się konsultacje, konieczne jest zdobywanie szeregu uzgodnień i porozumień – podkreślił Wiceprezes Woś.

Konferencja była okazją do wymiany poglądów oraz zaprezentowania działań Wód Polskich. Wśród planowanych inwestycji PGW WP znajdują się te z zakresu retencji zbiornikowej, a także retencji korytowej czyli zestopniowania rzek które poprawi warunki nawigacyjne. Jednym z kluczowych zadań jest budowa śluz, które umożliwiają pokonanie spadu jednostce pływającej. – Przed nami duża praca, ale Wody Polskie mają szeroki plan działania i jesteśmy przekonani, że wspólną pracą będziemy łagodzić negatywny wpływ zmian klimatu na żeglugę śródlądową – podsumował Wiceprezes Krzysztof Woś.

EURO-TRANS to jedno z najważniejszych wydarzeń branży TSL na terenie Pomorza Zachodniego. W czterech panelach tematycznych poruszane są szerokie zagadnienia dotyczące spedycji, logistyki, transportu oraz żeglugi. W tegorocznej edycji, która odbyła się na Uniwersytecie Szczecińskim, wzięli udział naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz studenci z całego regionu.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.