• <

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozwój śródlądowych dróg wodnych

19.08.2020 12:57 Źródło: Wody Polskie
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozwój śródlądowych dróg wodnych

Partnerzy portalu

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozwój śródlądowych dróg wodnych - GospodarkaMorska.pl
Ujście Nysy to jedna z trzech lokalizacji, gdzie planowane są inwestycje w ramach rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej; fot. Wody Polskie

Wody Polskie podpisały umowy o dofinansowanie modernizacji śluz oraz sterowni na stopniach wodnych w Krapkowicach i Januszkowicach, a także na budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy. Modernizacja potrwa od września 2020 do lipca 2023 r. W ramach dofinansowania, w ciągu niespełna trzech lat przeprowadzony zostanie szereg działań, które usprawnią funkcjonowanie trzech obiektów. Co ważne, inwestycje będą przyjazne dla środowiska naturalnego – na obiektach m.in. wybudowane zostaną przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad pół mliarda zł, z czego 470 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Umowy na realizacje projektów zostały podpisane w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. W podpisaniu dokumentów uczestniczyli: Anna Moskwa Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W spotkaniu brał udział również Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa PGW WP ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowała Sylwia Cieślak-Wilk p. o. Zastępcy Dyrektora CUPT, zaś Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Marcin Jarzyński.

­­­– Wszystkie obecnie realizowane z Wodami Polskimi inwestycje są wyrazem kompleksowego spojrzenia na zadania, które służą nie tylko żegludze, ale też przeciwdziałają skutkom suszy – powiedziała Anna Moskwa z MGMiŻŚ. Prace związane z modernizacją dróg wodnych mają wpływ na poprawę bilansu wodnego, m.in poprzez zwiększenie retencji rzecznej, a tym samym przeciwdziałają również suszy. – Realizowane inwestycje dowodzą ogromnego przeskoku w infrastrukturze transportowej na rzece Odrze – dodała Anna Moskwa. Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podziękowała też za sprawne i szybkie przygotowanie dokumentacji i pokonanie ścieżki proceduralnej, dzięki czemu możliwe jest szybkie przystąpienie do realizacji zadań.

Dzisiejsze inwestycje to nie tylko poprawa bezpieczeństwa i transportu rzecznego, ale projekty liniowe poprawiające infrastrukturę rzeczną i warunki na szlakach wodnych – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą również podkreślił kompleksowość działań Wód Polskich w zakresie realizowanych inwestycji. – Wody Polskie drogę wodną traktują kompleksowo, podejmując jak najszybciej działania na odcinkach kluczowych dla poprawy warunków nawigacyjnych, co jest równie istotne dla dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym – podkreślił Krzysztof Woś. – Uzyskane dofinansowanie pozwoli Wodom Polskim realizować inwestycje poprawiające warunki nawigacyjne na Odrzańskiej Drodze Wodnej – podsumował.

Na stopniu wodnym Januszkowice nastąpi przebudowa sterowni oraz obiektów socjalnych. Ponadto przebudowana zostanie dolna tama rozdzielcza oraz przeprowadzona zostanie regulacja prawego brzegu. Zmodernizowane zostaną również awanporty. Stworzone zostaną miejsca postojowe dla statków oraz place manewrowe. Co jednak najważniejsze, przewiduje się budowę komory śluzy o wymiarach 190/12m, z głową pośrednią i przebudowę istniejącej komory pociągowej o wymiarach 187/9,6m. Zakres przedsięwzięcia pozwoli na zapewnienie ciągłości żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej w przypadku ewentualnej awarii jednej ze śluz. Podobny zakres obejmują prace w obrębie śluzy i sterowni stopnia wodnego w Krapkowicach.

Z kolei na Ujściu Nysy zbudowany zostanie jaz klapowy z napędem hydraulicznym i automatycznym systemem sterowania, który zastąpi wysłużony jaz kozłowo-iglicowy. W czasie rozbiórki jazu kozłowo-iglicowego zachowana zostanie m.in. zabytkowa przepławka. Powstanie też nowa przepławka dla ryb dwuśrodowiskowych. Realizacja inwestycji obejmie budowę kładki komunikacyjnej oraz przebudowę budynków osiedla przystopniowego, tamy rozdzielczej, brzegów Odry w pobliżu jazu, a także poszurów jazowych, dróg dojazdowych i obiektów energetycznych i teletechnicznych.

- W dobie postępujących zmian klimatu, intensywnie podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania suszy z jednej strony i minimalizowania skutków powodzi z drugiej, równie ważne są inwestycje na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych i utrzymanie istniejących obiektów służących transportowi śródlądowemu w pełnej sprawności. Za sprawą realizacji trzech projektów, na które dziś uzyskaliśmy dofinansowanie: modernizacji śluz oraz sterowni na stopniach wodnych w Krapkowicach i Januszkowicach, a także na budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, żegluga po Odrze będzie efektywna, bezpieczna dla użytkowników oraz obsługi, a administrator szlaku - Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zyska pewność co do sprawności i niezawodności infrastruktury. Dzięki dofinansowaniu unijnemu potencjał Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku zarządzanym przez Wody Polskie w Gliwicach, zostanie optymalnie wykorzystany, przy wykazaniu pełnej troski i dbałości o środowisko naturalne” – zaznaczył w czasie podpisywania umów Marcin Jarzyński, Zastępca Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Gospodarka Morska
Od lewej: Marcin Jarzyński Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą RZGW Gliwice, Anna Moskwa Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Sylwia Cieślak-Wilk p. o. Zastępcy Dyrektora CUPT, Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa Wód Polskich. Fot. Wody Polskie

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.