• <
siemens_gamesa_2022

Jest projekt uchwały ws. rozbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża

ew

30.07.2020 14:35 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Jest projekt uchwały ws. rozbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża

Partnerzy portalu

Jest projekt uchwały ws. rozbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża - GospodarkaMorska.pl

Wykonanie prac w cofce stopnia wodnego Malczyce oraz budowa stopnia wodnego Lubiąż we wsi Gliniany - zakłada program rozbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża. Szacowany koszt programu na lata 2020-2028 to 1 102,1 mln zł.

Projekt uchwały opracowany przez ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ws. ustanowienia wieloletniego programu pn.: „Rozbudowa i budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża”, opublikowano w czwartek w biuletynie informacji publicznej.

Podkreślono w nim, że aktualne warunki eksploatacyjne dróg wodnych w Polsce, wynikające z ich złego stanu technicznego, są jedną z podstawowych barier rozwoju żeglugi śródlądowej. „Podstawowe znaczenie dla rozwoju transportu śródlądowego ma w szczególności modernizacja szlaków wodnych i dostosowanie ich parametrów do potrzeb nowoczesnej międzynarodowej żeglugi. Przez niedoinwestowaną sieć śródlądowych dróg wodnych Polska hamuje transport śródlądowy z zachodu na południe i wschód Europy” - napisano w projekcie uchwały.

Zwrócono uwagę na doświadczenia takich krajów jak Holandia czy Niemcy, gdzie współpraca tej gałęzi transportu z innymi przewoźnikami jest postrzegana jako element zintegrowanego łańcucha logistycznego.

Jak wskazano, do takiego stanu dywersyfikacji w systemie transportowym powinna dążyć również Polska. „Wymaga to kompleksowego i konsekwentnego podejścia, gdyż doprowadzenie dróg wodnych do klas międzynarodowych, możliwe jest do realizacji jedynie poprzez dalszą kaskadyzację zapewniającą stabilne warunki nawigacyjne” - napisano.

W projekcie uchwały podkreślono, że celem programu jest zapewnienie efektywnego i wieloaspektowego wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża. Jego zakres obejmuje wykonanie prac w cofce stopnia wodnego Malczyce oraz budowę stopnia wodnego Lubiąż na Odrze we wsi Gliniany, co – jak wskazano – przyczyni się do poprawy warunków żeglugowych na 29,5 km ODW.

Zaznaczono, że program przyniesie również korzyści w aspektach: gospodarczych, społeczno-ekonomicznych, środowiskowych oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego oraz przyczyni się do ograniczenia występowania zjawiska suszy.

„Środki przyznane w ramach Programu rozwiążą część wieloletnich zaniedbań w sektorze żeglugi śródlądowej, na jednym z kluczowych odcinków dróg wodnych w Polsce. Transport rzeczny, jako najbardziej energooszczędny i przede wszystkim jeden z najbardziej efektywnych ekonomicznie znanych sposobów transportu towarów może uczynić produkty wytworzone w Polsce konkurencyjnymi na rynkach zachodnioeuropejskich poprzez obniżenie kosztów transportu oraz może przyczynić się do ożywienia gospodarczego kraju” – wskazano.

Szacowany koszt programu to 1 102,1 mln zł, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2028. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał tego roku.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.