• <

Centrum i port w Pucku z unijnym dofinansowaniem od pomorskiego samorządu

30.07.2020 15:00 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Centrum i port w Pucku z unijnym dofinansowaniem od pomorskiego samorządu

Partnerzy portalu

Centrum i port w Pucku z unijnym dofinansowaniem od pomorskiego samorządu - GospodarkaMorska.pl
fot. miastopuck.pl

W piątek 31 lipca w Pucku, marszałek Mieczysław Struk oraz władze miasta Pucka podpiszą dwa aneksy zwiększające wysokość unijnego dofinansowania dla dwóch unijnych projektów dotyczących rewitalizacji Centrum Pucka oraz rozbudowy i przebudowy portu w Pucku. Dodatkowe środki, w wysokości łącznie prawie 7,8 mln zł, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uroczystość podpisania aneksów odbędzie się o godz. 13.00 na terenie puckiej Mariny.

Podczas wydarzenia marszałek Mieczysław Struk, wręczy władzom miasta symboliczne pamiątkowe czeki z informacją o zwiększeniu dofinansowania unijnego. Dodatkowe środki na realizację projektu „Rozbudowa przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” to 7,6 mln zł, a na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” to prawie 162 tys. zł.

Zarząd Województwa Pomorskiego wsparł realizację projektów dodatkowymi środkami unijnymi w odpowiedzi na prośbę miasta, które wskazało m.in. ponad dwukrotny wzrost kosztów realizacji inwestycji w porcie, w stosunku do wstępnych szacunków przygotowanych na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

„Rewitalizacja Centrum Pucka”

Celem projektu jest rewitalizacja centrum Pucka, poprawa komfortu zamieszkania mieszkańców, podniesienie estetyki centrum miasta poprzez realizację zadań inwestycyjnych, a także aktywizację i włączenie mieszkańców z obszaru rewitalizacji oraz stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Całkowita wartość projektu to prawie 12 mln zł, w tym ponad 5 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach inwestycji utworzono Puckie Centrum Wsparcia poprzez przebudowę istniejącej historycznej zabudowy przy ul. Pokoju 8, wykonano remonty części wspólnych 5 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz 2 budynków komunalnych, kolejne 2 budynki komunalne są na ukończeniu. Na rewitalizację czeka jeszcze: 15 budynków wspólnot mieszkaniowych i 6 budynków komunalnych. Rewitalizacja obejmuje remonty:  fundamentów, elewacji, klatek schodowych, dachów. Projekt zakłada również kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia 29 podwórek, w tym 10 przy budynkach komunalnych, 19 przy budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wykonana zostanie modernizacja dróg wewnętrznych, chodników, powstaną miejsca postojowe, planowany jest montaż oświetlenia terenu. Ponadto projekt obejmuje modernizację przestrzeni publicznych tj. 3 skwerów przy ul. Nowy Świat i jednego parku przy ul. Gen. Hallera - Parku Przyjaźni. Na terenie tym zaplanowano nasadzenia zieleni, oświetlenie terenu, montaż małej architektury i infrastruktury rekreacyjnej. W ramach inwestycji kończy się rozbudowa systemu monitoringu obszaru Centrum (zakup i montaż ponad 70 kamer wraz z oprzyrządowaniem). Dla mieszkańców z terenu Centrum zaplanowano warsztaty dotyczące kształtowania postaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne w tym prace nad wspólnym urządzaniem przestrzeni publicznych (m.in. zakup roślin, sadzonek, narzędzi, materiałów niezbędnych do realizacji elementów małej architektury).

Zaplanowane w ramach projektu działania obejmują teren o powierzchni ok. 31 ha zamieszkały przez blisko 2200 osób. Projekt infrastrukturalny pn. „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest częścią zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego, w skład którego wchodzą również 2 projekty społeczne o tej samej nazwie. Inwestycja realizowana będzie do października 2021 roku.

„Rozbudowa przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I”

Dzięki przebudowie zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych. Etap I inwestycji, który otrzymał unijne dofinansowanie, obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie aż 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na aktywizację gospodarczą miasta a ponadto zapewnieni całoroczną ofertę turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2023 r.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.