• <
Nauta_top_1100x200

GUS: We wrześniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu wyższe o 3,1 proc. rdr

pc

18.10.2017 16:02 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki GUS: We wrześniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu wyższe o 3,1 proc. rdr
GUS: We wrześniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu wyższe o 3,1 proc. rdr - GospodarkaMorska.pl

We wrześniu tego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,1 proc. rok do roku, a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,5 proc. - wynika ze wstępnych danych, które podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

"Według wstępnych danych we wrześniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,1 proc. w porównaniu z wrześniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,5 proc." - napisał w komunikacie GUS.

Jak podał GUS, w okresie styczeń–wrzesień 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,3 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,8 proc.), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,4 proc. (spadek w ub. roku - o 0,5 proc.).

Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2017 r. były o 0,4 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. "Wzrost cen zanotowano w przetwórstwie przemysłowym o 0,5 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,7 proc.)" - podano.

Jak wskazał GUS, wyższe niż przed miesiącem były również ceny m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,8 proc.), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 0,7 proc.), metali (o 0,6 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, odzieży (po 0,4 proc.), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,3 proc.), artykułów spożywczych, wyrobów z metali, pozostałego sprzętu transportowego, wyrobów tekstylnych (po 0,2 proc.) papieru i wyrobów z papieru oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,1 proc.).

"Ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w sierpniu br." - napisano. Spadły natomiast ceny produkcji m.in. urządzeń elektrycznych, mebli (po 0,1 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 0,3 proc.) oraz napojów (o 0,6 proc.). Wzrost cen zanotowano "w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,2 proc." - dodano.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku, jak podał GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,2 proc. "Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 1,5 proc., a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,5 proc." - napisano.

Jak dodano, wzrost cen zanotowano również w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,4 proc., w tym największy w produkcji metali (o 4,6 proc.). Wzrosły także ceny m.in. produkcji artykułów spożywczych (o 3,0 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,4 proc.), napojów (o 2,1 proc.). Ceny w górnictwie i wydobywaniu, jak podał GUS, obniżono o 4,6 proc.

"We wrześniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,1 proc. wyższe niż przed rokiem" - napisano. Np. w sekcji górnictwo i wydobywanie ceny podniesiono o 19,5 proc.

Jak szacuje GUS, we wrześniu 2017 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,2 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. "Ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły po 0,2 proc., a ceny robót budowlanych specjalistycznych - o 0,1 proc." - czytamy. Z kolei we wrześniu br. ceny produkcji budowlano-montażowej były po 0,5 proc. wyższe niż w grudniu ub. roku oraz przed rokiem - podano.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.