• <
KONGSBERG_2023

GUS: Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 8,6 proc. rdr

pc

21.02.2018 03:42 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki GUS: Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 8,6 proc. rdr

Partnerzy portalu

GUS: Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 8,6 proc. rdr - GospodarkaMorska.pl

W styczniu 2018 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 8,6 proc. w ujęciu rok do roku, natomiast w ujęciu miesięcznym była wyższa o 4,1 proc. - poinformował we wtorek GUS.

Jak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych we wtorek, "produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 8,6 proc. wyższa niż przed rokiem i o 4,1 proc. wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku". "Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8 proc. niższym w porównaniu z grudniem ub. roku" - czytamy w komunikacie.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 22,9 proc., wyrobów z metali – o 18,0 proc., maszyn i urządzeń – o 16,9 proc., metali – o 16,5 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 15,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 14,4 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,3 proc., urządzeń elektrycznych – o 12,6 proc., mebli – o 12,2 proc. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 20,5 proc. oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 2,3 proc.

GUS podał, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. wyższa o 34,7 proc. niż przed rokiem i o 57,8 proc. niższa w porównaniu grudniem ub. roku. "Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 30,7 proc. w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 8,8 proc. wyższym w stosunku do grudnia ub. roku" - napisano.

W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 38,0 proc., w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 36,9 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 27,6 proc.

 

etmal_790x120_gif_2020
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.