• <
smartre_2023

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2022

jb

30.12.2022 20:11 Źródło: GUS

Partnerzy portalu

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2022 - GospodarkaMorska.pl
GUS

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego udostępniono publikację kolejnego wydania Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej. 

Rocznik zawiera kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2021 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Ponadto w publikacji znalazły się: charakterystyka gospodarki morskiej na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Dodatkowo rocznik został wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.

Rocznik do pobrania tutaj.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.