• <
BOTA_2023

Plan zagospodarowania przestrzennego wód portu w Dźwirzynie

jb

19.12.2022 13:04 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Plan zagospodarowania przestrzennego wód portu w Dźwirzynie

Partnerzy portalu

Plan zagospodarowania przestrzennego wód portu w Dźwirzynie - GospodarkaMorska.pl
Fot. JDavid - Praca własna, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2155204

Efektywne wykorzystanie wód portowych dla celów społecznych i gospodarczych to jeden z zakładanych efektów projektu rozporządzenia ws. planu zagospodarowania morskich wód wewnętrznych - portu morskiego w Dźwirzynie. Projekt ukazał się w poniedziałek na stronach KPRM.

"Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja procesów gospodarowania w polskich obszarach morskich, zdefiniowanych w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, stanowi przesłankę przemawiającą za koniecznością kompleksowego uregulowania procesów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Dźwirzynie" – podano w informacji wskazującej przyczyny wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

Plan zagospodarowania przestrzennego ma pozwolić na "realizację przedsięwzięć w granicach portu w sposób zrównoważony". Jego głównym celem – jak wskazano – jest "zagospodarowanie morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego, w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów”".

Ma też ograniczyć konflikty występujące obecnie na tym obszarze, jak również stanowić podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich w granicach portu.

"Dzięki diagnozie obecnego stanu użytkowania, uwarunkowań rozwoju i wzajemnych relacji woda-ląd, plan przyznaje priorytety wybranym sposobom użytkowania. Służy temu przyznanie akwenom podstawowych funkcji wiodących, których nie mogą zakłócać inne sposoby ich wykorzystania" – dodano.

Dla każdego z akwenów sporządzona będzie karta akwenu ze szczegółowymi rozstrzygnięciami.

Jak zaznaczono, oczekiwanym efektem przyjęcia planu jest stworzenie narzędzia dla koordynacji funkcjonalnej i przestrzennej działań tak, aby zapewnić efektywne wykorzystanie wód portowych dla celów społecznych i gospodarczych, ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, jak również zapewnić rozwój portu "w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń".

Termin przyjęcia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dźwirzynie zaplanowano na drugi kwartał 2023 r.

Dziękujemy za wysłane grafiki.