• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin

20.11.2020 10:58 Źródło: Urząd Morski w Szczecinie
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin
Postęp prac przy modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin - GospodarkaMorska.pl
fot. Urząd Morski w Szczecinie

”Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” - informacja na temat aktualnych wydarzeń w ramach realizacji projektu.


Postęp prac

• pod koniec października pracę rozpoczęła pogłębiarka Vox Amalia (KM 29 – 35 oraz KM 35 - 50),

• pogłębiarka Scheldt River pracuje w kilometrażu KM 29 – 54,

• rurociąg prowadzący do W28 został przełożony do W22, urobek jest obecnie transportowany przez obydwie rury na W22,

• wydobyto i odłożono na W22 i W28 już łącznie ok. 11 mln metrów sześciennych refulatu,

• ponton rozpraszający HAM 1208 zakończył pracę,

• Ostrów Grabowski – trwają prace związane ze ścinaniem cypla półwyspu i przebudową obrotnicy dla statków (jednostki Wenda i Kraken) do średnicy 362 m i głębokości 12,5 m (wcześniejsze parametry: średnica 280 m i głębokość 10,5 m),

• trwają prace związane ze zmianą systemu zasilania znaków nawigacyjnych i przekładaniem kabli światłowodowych,

• na bieżąco, w miarę wykonywania sondaży podwodnych, trwają prace związane z oczyszczaniem toru z mniejszych elementów potencjalnie niebezpiecznych; planowane zakończenie – do połowy grudnia.

Gospodarka Morska
fot. Urząd Morski w Szczecinie
Gospodarka Morska
fot. Urząd Morski w Szczecinie


Warunki żeglugi

W związku z rozpoczęciem pracy pogłębiarki Vox Amalia, na czas trwania prowadzonych przez nią robót wprowadzony został obowiązkowy pilotaż dla statków o długości powyżej 50 m, na odcinku od I Bramy Torowej do portu w Szczecinie (Komunikat nr 14 Kapitana Portu Szczecin), rozszerzono także zapis § 56.9 Przepisów Portowych (Komunikat nr 16 Kapitana Portu Szczecin).

Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie – warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W szczególności, prosimy o zwrócenie uwagi na Komunikat nr 4 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.


Gospodarka Morska
fot. Urząd Morski w Szczecinie


Baza Oznakowania Nawigacyjnego

W ramach projektu, trwają także prace budowlane związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwają prace wykończeniowe, instalacyjne, elektryczne i termoizolacyjne. Rozpoczęły się także roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych. Przy przebudowie basenu Południowego zakończono roboty hydrotechniczne, rozpoczęły się natomiast prace zbrojarskie.

Nadzór przyrodniczy

Obecnie monitoring ornitologiczny jest prowadzony pod kątem jesiennej migracji awifauny. W październiku, przez dwa dni prowadzono liczenia ptaków z wytypowanych punktów w obszarze inwestycji. Odnotowano w sumie 18 290 osobników ptaków wodno-błotnych z 18 gatunków. Najliczniej reprezentowane były ogorzałki - ok. 13 430 osobników. Zaobserwowano także m.in. głowienki, czernice, krzyżówki, gągoły, krakwy, kormorany, bieliki i perkozy dwuczube.


Gospodarka Morska
Grupa mew białogłowych Larus cachinans, odpoczywających na konstrukcji do odprowadzania urobku; UMS
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.