• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście szuka chętnych do wybudowania głębokowodnego terminala kontenerowego

ew

04.02.2020 12:21 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście szuka chętnych do wybudowania głębokowodnego terminala kontenerowego

Partnerzy portalu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście szuka chętnych do wybudowania głębokowodnego terminala kontenerowego - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A szuka chętnych do wybudowania i użytkowania głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Ogłoszenie jest skierowane do podmiotów posiadających doświadczenie w  zakresie budowy i eksploatacji morskich głębokowodnych terminali kontenerowych, w szczególności podmiotów które zrealizowały w przeszłości co najmniej jeden podobny projekt i posiadają doświadczenie w zarządzaniu tego typu terminalami.

Na stronie internetowej Zarządu Portu pojawiło się "Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania projektem budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu". Jak skomentował na łamach Radia Szczecin Marek Prażmak, pełnomocnik Zarządu Portu: "Idealnym partnerem przy realizacji tej inwestycji byłaby firma, która zaprojektuje, sfinansuje, zbuduje terminal i będzie później jego operatorem".

Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu powstanie po wschodniej stronie falochronu osłaniającego istniejący port zewnętrzny (istniejący Falochron Wschodni), oraz w bezpośrednim sąsiedztwie części lądowej istniejącego terminala LNG. Naturalną granicą dzielącą obydwa terminale jest falochron wschodni i ulica Ku Morzu, zwieńczona w północnej części pętlą i parkingiem dla samochodów osobowych.

Obszar przewidywany na inwestycję w części lądowej znajduje się na niezagospodarowanym terenie i przeznaczony jest na dostęp drogowy i kolejowy wraz z niezbędną infrastrukturą. Przeważająca część tego obszaru jest zalesiona i zakrzewiona (ok. 90%), natomiast w północnej części znajduje się pas plaż i wydm o szerokości około 90 m.

Obszar morski przeznaczony na inwestycję jest akwenem niezagospodarowanym. Nie występują na nim żadne elementy konstrukcji hydrotechnicznych, które przeznaczone byłyby do rozbiórki lub ewentualnego wykorzystania.

W chwili obecnej trwają działania ZMPSiŚ S.A. dotyczące przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko całości inwestycji polegającej na wybudowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu oraz nad uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia. Szacunkowy termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich części inwestycji polegającej na wybudowaniu głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu wraz z infrastrukturą dostępową to koniec lipca 2020 r. ZMPSiŚ S.A. przewiduje, że uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zostanie scedowana na inwestora w zakresie odpowiadającym tej części inwestycji, która będzie przez niego realizowana.

Według szacunków, budowa terminala kontenerowego może potrwać 2-3 lata. Będzie to drugi tego typu obiekt w Polsce - po gdańskim DCT.

Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się TUTAJ

Zgłoszenia o treści wskazanej w ogłoszeniu można składać w terminie do dnia 27 marca 2020 roku.

Dziękujemy za wysłane grafiki.