• <
PZT_980x120_gif_2020

Północna część połączenia gazowego Polska-Litwa bliżej realizacji

Strona główna Porty, logistyka Północna część połączenia gazowego Polska-Litwa bliżej realizacji
Północna część połączenia gazowego Polska-Litwa bliżej realizacji - GospodarkaMorska.pl

ew

24.03.2020 Źródło: własne

GAZ-SYSTEM zawarł dwie umowy dotyczące północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa (GIPL). Pierwsza dotyczy nadzoru inwestorskiego na tym fragmencie inwestycji. Drugą z umów spółka podpisała z wykonawcą robót budowlanych na jednej z części odcinka północnego. To kolejny krok ku budowie tego ważnego dla Europy gazociągu.

- Celem tej inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich. Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego - powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Umowę na roboty budowlane na fragmencie Kuków-granica RP (ok. 47 km) GAZ-SYSTEM podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT S.A. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP S.A.

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie  zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20 – 30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

Północna część gazociągu Polska – Litwa składa się z trzech odcinków realizacyjnych:

1)  odcinek (ok. 61 km)  w powiecie kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim;

2)  odcinek (ok. 77 km) - powiaty grajewski i suwalski (województwo podlaskie oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);

3)  odcinek (ok. 47 km) w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie).

Na odcinku południowym GIPL prowadzone są prace przygotowawcze i równolegle postepowania przetargowe na wybór wykonawców prac budowlano-montażowych.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln EURO (dla obu inwestorów projektu – GAZ-SYSTEM oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE „Łącząc Europę”.

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.