• <
smartre_2023

Wiceminister Haładyj o polsko-białoruskiej współpracy transportowej

07.10.2015 08:03 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wiceminister Haładyj o polsko-białoruskiej współpracy transportowej

Partnerzy portalu

Wiceminister Haładyj o polsko-białoruskiej współpracy transportowej - GospodarkaMorska.pl

- Współpraca w sektorze transportowym odgrywa istotna rolę w relacjach między naszymi krajami. Rozwój handlu między Europą a Azją to szansa na dalszą kooperację polskich i białoruskich firm w tej branży - powiedział wiceminister Mariusz Haładyj podczas otwarcia targów „Transport i Logistyka 6 października 2015 r. w Mińsku. Wydarzenie odbyło się podczas Białoruskiego Tygodnia Transportowego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj przypomniał, że istnieje wiele pozytywnych przykładów współpracy między polskimi i białoruskimi przedsiębiorstwami działającymi w sektorze transportowo-logistycznym. Wskazał również na perspektywiczne projekty dotyczące przewozów kolejowych czy wykorzystania polskich portów morskich dla dostaw ładunków na Białoruś i z Białorusi. - W myśl nowych przepisów zawartych w tzw. pakiecie portowym przeprowadzanie czynności urzędowych niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu, w polskich portach, następuje co do zasady w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. Rozwiązanie to skraca czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę – dodał.

Wiceminister Haładyj przypomniał również, że dzięki rozwiązaniom zawartym w ramach „pakietu portowego” podatnicy VAT posiadający status tzw. przedsiębiorców upoważnionych (Authorised Economic Operator - AEO) uzyskali możliwość wydłużenia terminu na rozliczenie VAT w imporcie. Propozycja polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT.

Po zakończeniu ceremonii otwarcia targów delegacja przedstawicieli administracji białoruskiej na czele z ministrem transportu i łączności Białorusi Anatolijem Siwakiem oraz wiceminister Haładyj zwiedzili m.in. polskie stoisko narodowe, gdzie przeprowadzili rozmowy z polskimi wystawcami biorącymi udział w targach.

* * *

Białoruski Tydzień Transportowy jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć sektora transportowego na Białorusi. Polska po raz drugi uczestniczy w tym wydarzeniu ze swoim stoiskiem narodowym, a także organizując Polsko-Białoruski Okrągły Stół, w ramach którego omówione zostaną aktualne zagadnienia dwustronnej współpracy w sektorze transportowym.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.