• <
BOTA_2023

Znaczenie logistyki dla gospodarki i jakości życia – podsumowanie Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach

07.10.2015 09:54 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Znaczenie logistyki dla gospodarki i jakości życia – podsumowanie Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach

Partnerzy portalu

Znaczenie logistyki dla gospodarki i jakości życia – podsumowanie Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach - GospodarkaMorska.pl

 – Wpływ infrastruktury i logistyki na rozwój gospodarki, przełożenie na jakość życia, wykorzystanie usytuowania i atutów Polski oraz zrealizowanych już inwestycji – dominowały wśród tematów i dyskusji największego spotkania branży TSL (transport – spedycja – logistyka) w Europie Centralnej – Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach.


– Infrastruktura i logistyka mają bardzo duże znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, począwszy od tzw. dużego przemysłu, na e-commerce kończąc. W każdym przypadku brak sprawnych rozwiązań blokuje dalszy rozwój – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzenia. – Podczas kongresu zastanawialiśmy się, jak najlepiej wykorzystać zrealizowane już inwestycje, istniejące korytarze transportowe i międzynarodowy charakter branży. Nie zabrakło także debat poświęconych wyzwaniom – podsumowuje zakończony właśnie Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO w Katowicach.

Zawirowania w gospodarce, rozwój technologii i kryzys migracyjny w Europie to czynniki, które sprawiają, że firmom logistycznym trudno formułować nawet krótkoterminowe prognozy.

Prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wskazała na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach, że trendy i modele dotyczące transportu całkowicie się zmieniają. Po pierwsze, rośnie ryzyko związane z globalnym łańcuchem dostaw – poszczególne ogniwa pękają, gdy w danym kraju panuje niestabilna sytuacja ekonomiczna lub polityczna. Po drugie, rozwój technologii wymusza niestandardowe działania i coraz częściej zmusza do współpracy pomiędzy konkurentami, np. w zakresie tzw. ostatniej mili. Trzecie, globalne zjawisko, to postępująca urbanizacja.

Jak podkreśliła prof. Brdulak, kiedyś prognozy makroekonomiczne były bardziej trwałe i pozwalały na planowanie co najmniej w rocznym horyzoncie. Obecnie niepewność związana z koniunkturą w gospodarce nie pozwala przedsiębiorstwom na dłuższe prognozowanie zamówień – odbywa się ono w cyklu kroczącym, na kolejne 2-3 miesiące. Pytana o ocenę powrotu do realiów sprzed Strefy Schengen jednoznacznie wskazała, że miałoby to bardzo negatywny wpływ na czas i koszty transportu.

Na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach Olivier Claude Large, Area Manager for Central Europe Gefco Poland ocenił, że Polska staje się coraz ciekawsza dla branży logistycznej, m.in. dzięki rozwijającej się infrastrukturze. To powinno wspomagać wzrost efektywności logistyki i spadek jej kosztów.


– Polskę wyróżnia rozbudowana sieć coraz bardziej nowoczesnych lotnisk, duże inwestycje zrealizowane w portach morskich, dobra infrastruktura drogowa, kolejne inwestycje prowadzone na kolei. Katowice, położone na szlaku Północ–Południe/Bałtyk–Adriatyk, z wysoko rozwiniętą infrastrukturą, siecią dróg krajowych i połączeniami ze stolicami państw sąsiadujących to jeden z najszybciej rozwijających się tego typu obszarów w Europie. Jakość i merytoryka debat na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach potwierdziły, że to branżowe, międzynarodowe spotkanie zostało zorganizowane w dobrym miejscu i czasie – dodaje Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzenia.

W Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach (5-6 października 2015 r.) wzięło udział ponad 1000 osób, najważniejsze postaci Europy Centralnej z sektora logistyki, eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji, a także osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy. Wiedzą i doświadczeniem podczas dwudniowej debaty podzielili się m.in.: Michał Andruszkiewicz, Country Operations Manager Maersk Line, Maciej Bachman, prezes PEKAES, Ivan Bednárik, prezes ČD Cargo, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009- 2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Wojciech Chrapek, prezes Rail & Sea Logistics Polska, Thomas Kargl, CEO Far East Land Bridge, Jakub Karnowski, prezes Polskich Kolei Państwowych, Sławomir
Knap, dyrektor ds. przewozów multimodalnych Hatrans, Danijel Krakić, prezes HŽ Cargo, Mirosław Krutin, prezes Pol-Miedź Trans, Adam Leszkiewicz, prezes, dyrektor generalny Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Libor Lochman, dyrektor wykonawczy CER, Wojciech Paprocki, kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego, Katedra Transportu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Adam Purwin, prezes PKP CARGO, Adam Rams, wiceprezes Delta Trans Logistik, Krzysztof Rutkowski, kierownik Katedry Logistyki, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Robert Świechowicz, wiceprezes, dyrektor finansowy PESA Bydgoszcz, Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju RP, Tadeusz Wenecki, prezes Polski Koks oraz Andrzej Filip Wojciechowski, prezes PKP Polskie Linie
Kolejowe.

W dniach 5-6 października 2015 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach Europejskiego Kongresu Logistycznego odbyło się 25 sesji tematycznych poświęconych zagadnieniom: inwestycji infrastrukturalnych w Europie Centralnej, e-commerce i e-logistyce – w tym nowym technologiom rewolucjonizującym rynek, zintegrowanym usługom logistycznym, polityce Unii Europejskiej wobec kolei, infrastrukturze dla transportu intermodalnego w Polsce i Europie, roli portów morskich w polskiej i europejskiej
logistyce, gospodarczym szansom na nowych trasach na Wschodzie, dylematom współczesnej logistyki, współpracy i komunikacji między nauką a biznesem, start-upom oraz szkolnictwu zawodowemu w kontekście potrzeb kolei.

W trakcie Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach zostały także wręczone Motory Polskiej Logistyki – prestiżowe wyróżnienia wskazujące najważniejsze zjawiska i trendy, które gruntownie zmieniają rynek transportowy, infrastrukturę i branżę TSL w Polsce. Wśród laureatów znaleźli się: DCT Gdańsk, PKP Polskie Linie Kolejowe, PCC Intermodal, Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk, Hatrans Logistics i Związek Regionalnych Portów Lotniczych.

Drugiego dnia Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach został również podpisany między PKP Cargo a Agencją Rozwoju Przemysłu list intencyjny o wspólnym działaniu, opartym na należącej do ARP Platformie Transferu Technologii. Jej celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, poprzez zachęty dla start-upów i naukowców, przydatnych w działalności spółek grupy PKP Cargo.

Celem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest stworzenie unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat biznesu TSL w Europie, stanie się głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań z kontrahentami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest PKP CARGO, konferencję zorganizowała Grupa PTWP.

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO (The ONECARGO European Logistics Congress) w Katowicach to największe międzynarodowe spotkanie branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. W dwudniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących weźmie udział około tysiąca gości z Polski i z Europy. Organizatorem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest Grupa PTWP SA, inicjator i od 2009 roku organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO organizowany jest z inicjatywy Grupy PKP CARGO, zintegrowanego operatora logistycznego i drugiego największego przewoźnika kolejowego w Unii Europejskiej. Grupa podejmuje wiele działań na rzecz promocji szeroko rozumianej działalności logistycznej w Polsce i Europie, jest partnerem strategicznym wydarzenia.


 

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.