• <
PZT_1100x200_gif_2020

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF Synergia 2016

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF Synergia 2016
Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” – CEF Synergia 2016 - GospodarkaMorska.pl
17.10.2016 Źródło: własne

Komisja Europejska (KE) wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) ogłosiła konkurs na współfinansowanie projektów w sektorze transportu i energii w ramach Rocznego Programu Prac na 2016 – nabór synergiczny dla sektorów: transportu i energii.

Nabór dotyczy wniosków o dofinansowanie synergicznych projektów, w szczególności w obszarach takich jak: inteligentne sieci energetyczne, mobilność elektryczna, inteligentne i zrównoważone systemy transportowe. Zaproszenie do składania wniosków opublikowane zostało na stronie Komisji Europejskiej.

Wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Rozwoju. W procesie weryfikacji wniosków udział weźmie także Ministerstwo Energii. Wnioski nie posiadające akceptacji Ministerstwa Rozwoju/Ministerstwa Energii nie będą oceniane przez KE. Wypełnione formularze wniosków należy przesłać na adres Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 r.


„Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

Program ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu. Ten z kolei będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Taka inicjatywa przyniesie korzyść całej Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno wzrostu konkurencyjności, jak również spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Dodatkową wartością będzie stworzenie środowiska bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym i publicznym, poprzez połączenie ich środków finansowych oraz bezpośredniego wsparcia Unii Europejskiej. Wyniki będą mierzone ilością inwestycji publicznych i prywatnych, zaangażowanych w projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Fundusz ma również pomóc państwom unijnym w osiągnięciu celów tzw. 20-20-20, wyznaczonych w Strategii Europa 2020, tj.:

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.