• <
PZT_1100x200_gif_2020

Podział akcji OT Logistics

Podział akcji OT Logistics - GospodarkaMorska.pl

oprac. MN

22.12.2016 Źródło: własne

W najbliższy piątek, 23 grudnia, dokonany zostanie podział akcji OT Logistics w stosunku 1 do 8. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany – będzie to kurs zamknięcia z 22 grudnia podzielony przez 8.

W wyniku podziału, łączna liczba akcji OT Logistics wzrośnie z prawie 1,43 mln do ponad 11,42 mln sztuk. Jednocześnie wartość nominalna każdej akcji zostanie obniżona z 1,92 zł do 0,24 zł. W efekcie, wysokość kapitału zakładowego Spółki się nie zmieni.

Zgodnie z uchwałą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dzień podziału został wyznaczony na 23 grudnia br. Oznacza to, że w tym dniu na rachunkach inwestorów w miejsce każdej dotychczasowej akcji OT Logistics zapisanych zostanie 8 akcji Spółki. Wartość pojedynczej akcji po podziale będzie równa 1/8 wartości sprzed podziału. Dlatego też kurs odniesienia akcji OT Logistics dla sesji 23 grudnia br. zostanie odpowiednio zmodyfikowany – będzie to kurs zamknięcia z sesji 22 grudnia br. podzielony przez 8 (i zaokrąglony do pełnych groszy).
 
Split akcji ma neutralny wpływ na wartość portfela inwestora – będzie on mieć ośmiokrotnie więcej akcji Spółki w proporcjonalnie niższej cenie. Nie zmieni się także wycena rynkowa, czyli kapitalizacja Spółki.
 
– Cena pojedynczej akcji OT Logistics jest względnie wysoka, wynosi obecnie około 220 zł, co może stanowić pewne utrudnienie dla części inwestorów indywidualnych. Podjęliśmy decyzję o podziale akcji głównie z uwagi na drobnych inwestorów, tak by ułatwić im obrót akcjami OT Logistics. Mniejsze kwoty transakcji mogą zachęcić takich inwestorów do zawarcia transakcji, co przełoży się na większą płynność. Ważne by pamiętać, że dla obecnych posiadaczy akcji Spółki operacja podziału ma całkowicie neutralne, techniczne znaczenie. – powiedział Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.

Decyzja o podziale akcji w stosunku 1:8 została uchwalona przez akcjonariuszy OT Logistics podczas walnego zgromadzenia 30 czerwca br.

Grupa Kapitałowa OT Logistics to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. OT Logistics jest również największym branżowym udziałowcem portu morskiego Luka Rijeka w Chorwacji. W 2015 r. Grupa wypracowała 752,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 15,6 mln zł.  Akcje OT Logistics są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2013 roku.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.