• <
PZT_1100x200_gif_2020

Polsko-litewskie rozmowy na temat transportu

Polsko-litewskie rozmowy na temat transportu - GospodarkaMorska.pl

mk

05.02.2017 Źródło: własne

- Bardzo zależy nam, aby nasze wspólne pogranicze stało się obszarem dobrze skomunikowanym i pozbawionym barier infrastrukturalnych - powiedziała podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Justyna Skrzydło, otwierając posiedzenie Polsko-Litewskiej Podkomisji ds. Transportu.

2 lutego 2017 r w siedzibie MIB, odbyło się posiedzenie Polsko-Litewskiej Podkomisji ds. Transportu. Stronie polskiej przewodniczyła wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło, a stronie litewskiej wiceminister transportu i komunikacji Ričardas Degutis.

- Cieszę się, że możemy regularnie spotykać się na tym forum, co sprzyja zacieśnianiu naszych relacji. Współpraca w ramach Podkomisji już przyniosła efekty. Dzięki częstym kontaktom roboczym obie strony mogą na bieżąco analizować, planować i realizować zadania infrastrukturalne na wspólnych szlakach transportowych, dzięki bieżącej wymianie informacji na temat działań podejmowanych po drugiej stronie granicy - zaznaczyła wiceminister J. Skrzydło.

W zakresie transportu kolejowego rozmowy dotyczyły m.in. inwestycji w międzynarodowym szlaku kolejowym Rail Baltica, dalekobieżnych bezpośrednich połączeń kolejowych między Polską a Litwą.

Wśród tematów związanych z transportem drogowym najważniejszym była kontynuacja inwestycji na szlaku Via Baltica, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-litewskiego odcinka przygranicznego.

- Deklarujemy zrealizowanie całego przebiegu Via Baltica w standardzie drogi ekspresowej w Polsce do 2022 r. - zapewniła wiceminister J. Skrzydło.

Strona polska podkreśliła, że realizacja głównych szlaków transportowych łączących Polskę i Litwę - Via Baltica i Rail Baltica wpisuje się w proces realizacji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) w Polsce i Europie.

Litwa, jako jedno z trzech państw bałtyckich, realizuje projekt Rail Baltica, który został zaliczony do priorytetowych projektów infrastrukturalnych w skali UE.

Dodatkowo strona polska podkreśliła komplementarność podejmowanych działań w związku z prowadzoną budową Via Baltica i staraniami o ustanowienie korytarza Via Carpatia, który jest jednym z priorytetów polskiego rządu.

Podczas spotkania omówiono także współpracę stron w ramach Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. Wiceminister J. Skrzydło wyraziła nadzieję, że prowadzone prace pozwolą na zwiększenie efektywności i konkurencyjności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB i umocnią jego pozycję w systemie Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej w UE.

Rozmowy dotyczyły również aktualnych aspektów socjalnych w transporcie drogowym. Obie strony prezentują zbieżne stanowisko i zgodnie potwierdzają, że działania protekcjonistyczne na europejskim rynku przewozów międzynarodowych, podejmowane ostatnio przez niektóre państwa członkowskie UE, istotnie utrudniają osiągnięcie celów wspólnotowej polityki transportowej.Współpraca bilateralna Polski z Litwą odbywa się m.in. w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej oraz Polsko-Litewskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, w której ramach funkcjonuje Podkomisja ds. Transportu.

Poprzednie posiedzenia Podkomisji odbyły się 21 marca 2014 r. w Warszawie oraz w dniach 6-7 maja 2015 r. w Wilnie i Kownie. Przedmiotem prac Podkomisji są bieżące kwestie z zakresu współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie transportu.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32123,00 $ tona 3,02% 17 maj
 Cynk 2954,00 $ tona 1,03% 17 maj
 Aluminium 2455,00 $ tona 0,70% 17 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.