• <
PZT_1100x200_gif_2020

OT Logistics: 348,1 mln zł przychodów po I poł. 2016 r. i wzrost EBITDA do 30,6 mln zł

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski OT Logistics: 348,1 mln zł przychodów po I poł. 2016 r. i wzrost EBITDA do 30,6 mln zł
OT Logistics: 348,1 mln zł przychodów po I poł. 2016 r. i wzrost EBITDA do 30,6 mln zł - GospodarkaMorska.pl
29.08.2016 Źródło: własne

Grupa Kapitałowa OT Logistics, jeden z liderów branży TSL w Europie, wypracowała w I połowie 2016 r. 348,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł ok. 4,4 mln zł. Grupa odnotowała również wzrost wyniku EBITDA o 2,8% do 30,6 mln zł.

W pierwszej połowie 2016 r. Grupa Kapitałowa OT Logistics wypracowała 348,1 mln zł przychodów wobec 370,4 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk netto spółki sięgnął niemal 4,4 mln zł wobec 5,8 mln zł rok temu. Wynik EBITDA w I półroczu 2016 r. wzrósł do 30,6 mln zł w porównaniu do 29,8 mln zł rok wcześniej. To m. in. rezultat poprawy efektywności w segmencie portowym, a także w obszarze spedycji. Jednocześnie rentowność EBITDA wzrosła do 8,8% z 8,0% rok wcześniej. Na niezmienionym poziomie pozostała rentowność sprzedaży brutto (13,5%) oraz rentowność zysku operacyjnego EBIT (3,7%). Grupa nadal ponosi koszty działań związanych z reorganizacją i optymalizacją rozpoczętych w IV kw. 2015 r. Widoczne są już jednak efekty obniżania kosztów funkcjonowania Grupy, szczególnie w zakresie działalności portowej.

W pierwszej połowie tego roku podejmowaliśmy decyzje o ważnych inwestycjach zwiększających potencjał naszej Grupy. Podpisaliśmy umowę przejęcia Sealand Logistics, spółki będącej jednym z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. Mamy również warunkową umowę przejęcia kolejowej spółki STK Group - mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.

Umowa przejęcia Sealand Logistics została zrealizowana pod koniec lipca br. Na dzień publikacji raportu finansowego za I poł. 2016 warunki zawieszające realizację umowy przejęcia STK Group nie zostały jeszcze spełnione.

Nadal obserwujemy niekorzystną koniunkturę na rynku węgla  i stali co odbija się na naszym segmencie portowym. Na zmniejszenie przychodów wpłynęło również zakończenie prac hydrotechnicznych w rejonie górnej Odry oraz w Niemczech. Widzimy rosnące znaczenie handlu towarami rolnymi, dlatego inwestujemy w moce przeładunkowe i możliwości składowe towarów agro w naszych portach. To element realizacji nowej strategii rozwoju naszej Grupy, przyjętej w kwietniu. Większe zaangażowanie w przewozy i przeładunki zbóż zwiększa dywersyfikacje i częściowo zmniejsza zależność od rynku węgla i stali. Powiększamy też naszą obecność na południu Europy, powołaliśmy w Chorwacji spółkę C.Hartwig Adria. Chcemy wykorzystać potencjał rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe - dodaje Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.

Grupa odnotowuje pozytywne wyniki działalności portów bałtyckich należących do OT Logistics. Wolumen przeładunków w OT Port Gdynia wyniósł w I poł. br. 1,6 mln. ton, co stanowi poprawę o prawie 24% r/r. Obsługa m.in. towarów agro (śruta sojowa i zboża) wzrosła w Gdyńskim porcie o 13%. ton do 629 tys. ton. OT Port Świnoujście, w większym stopniu zależny od przeładunku takich towarów jak węgiel czy rudy metali, zanotował spadek przeładunków o 4,6%. Jednak dzięki optymalizacji procesów organizacyjnych i zwiększeniu przeładunków towarów agro, port uzyskał wyższe marże i wysoki łączny wynik na działalności.

Największy udział w strukturze przychodów Grupy w I poł. 2016 r miały usługi spedycyjne: 58%, przewozy i inne usługi transportowe: 27% oraz usługi portowe (przeładunki i składowanie towarów): 12%. Pozostałe usługi świadczone przez spółki z Grupy generują ok. 3% przychodów OT Logistics.

Z uwagą przyglądamy się rządowym planom rewitalizacji i modernizacji dróg wodnych w Polsce. Nasza flota może z powodzeniem służyć w specjalistycznych pracach na rzecz odbudowy żeglugi na polskich rzekach. Wykorzystanie naszych jednostek w pracach hydrotechnicznych może pozytywnie wpływać na wyniki i marże naszego segmentu transportowego. Grupa będzie także beneficjentem odnowienia dróg wodnych. Będziemy mogli w Polsce skutecznie realizować przewozy transportowe żeglugą śródlądową, co dziś w wielu przypadkach nie jest możliwe. Jesteśmy gotowi służyć wsparciem i wykorzystać w Polsce nasze międzynarodowe doświadczenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba – mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.