• <
ATC_CARGO_TOP

O rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej w czeskim Bohuminie

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski O rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej w czeskim Bohuminie
O rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej w czeskim Bohuminie - GospodarkaMorska.pl

pc/MGMiŻŚ

31.05.2017 Źródło: własne

Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, wziął udział w Forum Odrzańskim, które odbywa się w czeskim Bohuminie. Kolejna edycja polsko-czeskiej platformy dyskusyjnej dotyczy wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek z polskiego Kędzierzyna-Koźla aż po czeską Ostrawę.

Wiceminister Jerzy Materna w swoim wystąpieniu przedstawił cele i priorytety przyjętego przez polski rząd dokumentu „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Są nimi m. in.: doprowadzenie ODW do międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie w europejską sieć dróg wodnych, rozbudowa międzynarodowych dróg wodnych E-70 (Odra-Wisła-Zalew Wiślany) oraz E-40 (Wisła-Brześć), uzyskanie poprawy warunków nawigacyjnych.

Sekretarz stanu w MGMiŻŚ podsumował bieżące działania resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jednym z najważniejszych wydarzeń było podpisanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę aktu ratyfikacyjnego „Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym”. Zobowiązuje ono Polskę do dostosowania głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności. Przystąpienie do AGN potwierdza determinację rządu związaną z dążeniem do rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Istotną inicjatywą było powołanie przy MGMiŻŚ Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych, który jest organem pomocniczym wspierający ministra w monitorowaniu procesów związanych z przygotowaniem inwestycji na śródlądowych drogach wodnych.

Forum Odrzańskie (Oderské Forum) zostało zainicjowane w 2015 roku, w celu wzajemnego przekazywania aktualnych informacji dotyczących przygotowań, które zmierzają do wydłużenia żeglowności Odrzańskiej Drogi Wodnej o jej odcinek z Kędzierzyna-Koźla do Ostrawy i Mosnova, wraz z wynikającymi z niego korzyściami społeczno-gospodarczymi dla regionów przygranicznych.

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz społeczności obu państw.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33060,00 $ tona 0,46% 11 cze
 Cynk 3011,00 $ tona 1,55% 11 cze
 Aluminium 2490,00 $ tona 0,81% 11 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.