• <

Kiedy pojedziemy Drogą Czerwoną do Portu Gdynia?

ew

23.06.2018 07:49 Źródło: port.gdynia.pl

Partnerzy portalu

Kiedy pojedziemy Drogą Czerwoną do Portu Gdynia? - GospodarkaMorska.pl

Realizowane w Porcie Gdynia inwestycje-za 1 miliard złotych-w postaci budowy nowego terminala promowego oraz nowej obrotnicy i pogłębienia basenów portowych a także toru podejściowego do 17,0 metrów najlepiej świadczą o wielkim znaczeniu portu dla całej polskiej gospodarki morskiej.

Planowana w niedalekiej przyszłości realizacja projektu inwestycyjnego - Portu Zewnętrznego w znaczący sposób wzmocni potencjał przeładunkowy i będzie mocnym atutem w konkurowaniu Portu Gdynia z portami basenu Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Kluczowe jest jednak zapewnienie efektywnej infrastruktury drogowej, by w pełni wykorzystać potencjał i możliwości stojące przed portem. Liczne profity wynikałyby nie tylko dla miasta Gdynia, ale również całego kraju poprzez m.in. wygenerowanie zwiększonego przychodu w postaci dodatkowych wpływów do Budżetu Państwa o, co najmniej, dodatkowe 4 miliardy złotych.

- W ubiegłym roku Port Gdynia przeładował 21,2 mln ton ładunków. Strategia Rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 zdolność przeładunkowa wyniesie około 44,5 mln ton. Obecnie nie ma dobrze funkcjonującego portu bez bardzo sprawnego układu komunikacyjnego, dlatego też budowa Drogi Czerwonej jest priorytetem rozwoju Portu Gdynia - podkreśla Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

- Projektując Trasę Kwiatkowskiego nie przewidziano, iż Port Gdynia, a przede wszystkim działające w porcie dwa terminale kontenerowe zwiększać będą z roku na rok swoje obroty, natomiast w samej Gdyni powstanie olbrzymi problem skomunikowania Centrum miasta z dzielnicami Północnymi, które oparte są wyłącznie na Trasie im. E. Kwiatkowskiego – dodaje Grzegorz Dyrmo, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. -Dodatkowo warto wspomnieć, że na niespełna 235 tysięcy mieszkańców Gdyni przypada aż 240 tysięcy pojazdów. Stąd już w 2008 roku gdyńskie władze samorządowe przewidywały, że „powstanie jeszcze droga Czerwona na odcinku łączącym ulicę Janka Wiśniewskiego od węzła z Trasą Kwiatkowskiego do Obwodowej Północnej”.

Droga Czerwona przede wszystkim odciąży nadmiernie dziś eksploatowaną Trasę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, stanowiąc alternatywne skomunikowanie Portu z Obwodnicą Trójmiasta, przyczyniając się tym samym do upłynnienia ruchu samochodowego oraz poprawy skomunikowania dzielnic Północnych Gdyni. Droga Czerwona to ważna szansa na dalszy rozwój Portu Gdynia, a tym samym powstanie dzięki portowym operatorom co najmniej 1 000 nowych miejsc pracy. Fakt ten wpłynie bezpośrednio na wzrost liczby mieszkańców Gdyni. Jest to szczególnie ważne dla miasta, które obecnie przechodzi proces społecznego starzenia się mieszkańców oraz migracji do sąsiednich gmin. Jak podają źródła Urzędu Miasta Gdyni „w roku 2016 miasto liczyło niepełne 235 tysięcy mieszkańców i szacuje się, że co roku będzie ta liczba maleć”(…)”Odsetek ludzi starzejących się będzie w Gdyni wzrastał i przewiduje się, ze w roku 2020 może wynosić ponad 30 procent wszystkich mieszkańców” (dane z „Zeszytów Gdyńskich-12.2017 rok”).

- Dobrze funkcjonujący układ drogowy w postaci m.in. Drogi Czerwonej, przyciągnie inwestorów, którzy będą współfinansować budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia -dodaje A. Meller- Bezpośrednim zapleczem dla gdyńskiego portu jest nie tylko terytorium Rzeczpospolitej, ale także Republik: Czeskiej i Słowackiej oraz Zachodniej Ukrainy i znacznej części Białorusi. Biorąc pod uwagę trendy rynkowe w ramach projektowania łańcuchów transportowych, co oczywiste, preferowane są wszelkie trasy mające na celu maksymalne skrócenie drogi z portu do nadawcy, bądź odbiorcy towaru redukując tym samym koszt ładunku. W rezultacie, niezmiernie ważne jest jak największe poparcie społeczne dla budowy Drogi Czerwonej, powstanie której będzie korzystne zarówno dla portu jak i samego miasta.

Projekt budowy Drogi Czerwonej spotkał się z aprobatą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Mowa o budowie drogi Via Maris, której fragment prowadzący do samego portu, to jest właściwej Drogi Czerwonej, na podstawie porozumienia z sierpnia 2017 roku pomiędzy GDDKiA, Portem Gdynia i Miastem Gdynia ma realizować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 10 listopada 2017 roku, Miasto Gdynia ogłosiło przetarg na opracowanie "Studium ostatniej mili dla węzła sieci bazowej TEN-T Gdynia, odpowiadającego inwestycjom spójnym z Planem Pracy Korytarza Bałtyk-Adriatyk". To dokument, który ma pokazać możliwości połączenia układem drogowym Portu Gdynia z siecią dróg krajowych. Realizacja opracowania powinna zostać zakończona w październiku 2018 r. Projekt zapewnienia sprawny dostęp do Portu Gdynia podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy to Droga Czerwona i obejmuje budowę drogi krajowej nr 7 (element tzw. Via Maris) na odcinku Węzeł Gdynia Morska - Węzeł Gdynia Północ (rejon ul. Puckiej) – Węzeł Kwiatkowskiego Port. Kolejnym etapem jest usprawnienie dostępu drogowego do ronda Karlskrona, gdzie powstaje nowy Terminal Promowy. Szacunkowe koszty budowy Drogi Czerwonej to około 800 mln zł netto.

W ubiegłym tygodniu ( 11 -12 czerwca br.) w Gdyni i Karlskronie, przez dwa dni, debatowano o korytarzu Bałtyk-Adriatyk, który dzięki funkcjonującej "autostradzie morskiej" pomiędzy Gdynią i Karlskroną przynosi wymierne korzyści samemu portowi jak i miastu Gdynia.

Dzięki staraniom Portu Gdynia, na liście projektów priorytetowych Planu Prac Korytarza Bałtyk-Adriatyk, opracowanego przez p. Kurta Bodewiga - Koordynatora tego korytarza z ramienia Komisji Europejskiej, zostało umieszczonych szereg inwestycji w Węźle Transportowym Gdynia, w tym projekty związane z poprawą dostępu kolejowego i drogowego wraz z Drogą Czerwoną.

Dziękujemy za wysłane grafiki.