• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Dobiegają końca kolejne duże inwestycje w Porcie Gdynia

PMK

07.12.2015 12:00 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Dobiegają końca kolejne duże inwestycje w Porcie Gdynia
Dobiegają końca kolejne duże inwestycje w Porcie Gdynia - GospodarkaMorska.pl

Dwie kolejne inwestycje o łącznej wartości ponad 131 mln zł i dofinansowaniu unijnym w kwocie około 69 mln zł dobiegły końca w gdyńskim porcie.

Bardzo pracowity 2015 rok przyniósł Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. pomyślne sfinalizowanie aż 5 poważnych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Po ukończonej rozbudowie infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro oraz przebudowie nabrzeży Szwedzkiego i Bułgarskiego, w poniedziałek – 7 grudnia br. nastąpiło uroczyste zakończenie przebudowy Nabrzeża Rumuńskiego  oraz przebudowy intermodalnego terminalu kolejowego.

Pierwsza z inwestycji zlokalizowana jest we wschodniej części portu – w Basenie V. Polegała ona m.in. na  przebudowie Nabrzeża Rumuńskiego na odcinku o długości niemal 356 m oraz odcinka linii kolejowej o długości 369 m. Wzdłuż przebudowanego odcinka przeprowadzono prace czerpalne do głębokości -13,5 m - aczkolwiek jego konstrukcja pozwoli na docelowe pogłębienie nabrzeża do 15,5 metrów. Całkowitej wymianie uległa również sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej
i energetycznej.  

Druga inwestycja zlokalizowana jest na zapleczu Nabrzeża Helskiego I w zachodniej części portu Gdynia przeznaczonej do przeładunku kontenerów. Przedsięwzięcie polegało na całkowitej przebudowie istniejącego terminalu kolejowego, intensywnie eksploatowanego od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.  Praktycznie podwojono długość użytkową torów załadunkowych i podsuwnicowych, która wynosi obecnie prawie 700 metrów. Pozwoli to na obsługę całych składów pociągowych, bez potrzeby ich dzielenia, co znacząco skraca czas obsługi wagonów i zwiększa  zdolność przeładunkową terminalu do 24 pociągów na dobę. Przebudowano również dojazdowy układ drogowy i place przeładunku kontenerów. Szczególnie istotnym dla mieszkańców okolicznych dzielnic aspektem tej inwestycji jest ograniczenie hałasu generowanego przez poruszające się po terminalu składy kolejowe  i pojazdy samochodowe. Poprawa jakości i wydajności infrastruktury terminalu przyczyni się do wzrostu przewozów kolejowych, co przekłada się zarówno na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, jak i zmniejszenie zagrożeń w ruchu drogowym.

Oba przedsięwzięcia mają na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych Portu Gdynia oraz jego konkurencyjności w rejonie Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie przyczyniają się do zwiększenia udziału ekologicznego transportu morskiego w ogólnych przewozach ładunków. Projekty służą rozwojowi udziału alternatywnych gałęzi transportu (w stosunku do transportu drogowego) w Korytarzu Transportowym Bałtyk – Adriatyk sieci TEN-T, poprzez wzrost przewozów transportem morskim i kolejowym.

Bollore Logistics
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38725,00 $ tona -0,80% 27 paź
 Cynk 3385,00 $ tona -2,03% 27 paź
 Aluminium 2703,00 $ tona -4,49% 27 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.