• <
PZT_1100x200_gif_2020

Deklaracja Gdyńska w sprawie „Rozwoju polityki Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji miast portowych

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Deklaracja Gdyńska w sprawie „Rozwoju polityki Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji miast portowych
Deklaracja Gdyńska w sprawie „Rozwoju polityki Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji miast portowych - GospodarkaMorska.pl

Grupa Przymierza Europejskiego (EA) w Europejskim Komitecie Regionów spotkała się 6 czerwca 2016 r na nadzwyczajnym posiedzeniu w Gdyni. Obecni delegaci potwierdzili dalszą konieczność współkreowania polityki Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji miast portowych. Tematem debaty Grupy EA był też rozwój przemysłu stoczniowego i morskiego w Polsce.

W dyskusji wziął udział przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii w Parlamencie Europejskim Jerzy Buzek, który podkreślił, że miasta portowe oferują ogromne możliwości, w takich obszarach jak: infrastruktura, aktywa, kultura i rekreacja. Były premier zachęcił władze lokalne i regionalne do zacieśniania współpracy z organami portowymi tak, aby działalność gospodarcza, logistyczna i przemysłowa portów była zgodna ze strategią planowania przestrzennego w gminach i miastach.

Od lewej wiceprezydent Gdyni Marek Stępa przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii w Parlamencie Europejskim Jerzy Buzek oraz przewodniczący grupy EA Stanisław Szwabski

Po obradach członkowie Grupy EA przyjęli Deklaracje Gdyńską Rozwój polityki Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji miast portowych. Członkowie Grupy podkreślili potrzebę ukierunkowania polityki UE stosownie do rodzajów portów i ich położenia geograficznego, działalności gospodarczej, systemu regulacyjnego i różnych kierunków polityki portów krajowych. Przypomnieli kluczowe znaczenie portów sieciowych TEN-T dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej, łączności z innymi środkami transportu i sąsiednimi obszarami, co zapewnia spójność terytorialną i dostępność. Również wezwali UE i państwa członkowskie do tego, by we współpracy z samorządami lokalnymi położyły nacisk na finansowanie inwestycji w miastach lub miejscowościach portowych.

Spotkanie zostało zorganizowane na zaproszenie Stanisława Szwabskiego, Radnego Miasta Gdynia - Przewodniczącego Grupy EA, który powiedział: „Rewitalizacja miast i portów ma kluczowe znaczenie dla pokonania pokryzysowej stagnacji i dla światowej restrukturyzacji przemysłu. Porty oraz firmy związane z gospodarką morską i ich różnorodne funkcje są ważnym atutem, który trzeba wzmocnić w ich wymiarze gospodarczym, kulturowym i środowiskowym z korzyścią dla wszystkich obywateli i społeczności lokalnych".

Stanisław Szwabski zwrócił uwagę na to, że rozwój miast portowych jest zależny od zdolności powiązania tkanki miejskiej z działalnością portową i zintegrowanym ekosystemem port-miasto. Zrównoważone podejście wymaga zintegrowanych stosunków portów z miastami w oparciu o równowagę zapewniającą integralność środowiskową, dobrobyt społeczny i gospodarczy, a także wysoką jakość życia.

Dodał: „Cieszę się, ze dzięki temu spotkaniu mogłem pokazać Gdynię moim kolegom z innych krajów UE i jestem dumny z faktu, że to bardzo ważne spotkanie odbywa się właśnie tu, w mieście, które charakteryzuje się wspaniałą dynamiką rozwoju dzięki swojemu potencjałowi gospodarczemu oraz wspaniałym ludziom, którzy tutaj pracują. Nasza deklaracja zostanie przeze mnie szeroko rozpowszechniona i rozesłana do odpowiednich instytucji UE. Podjęliśmy tę kwestię jako priorytetową dla naszej grupy i mamy nadzieję, że Unia Europejska uruchomi nowe inicjatywy mające na celu wspomaganie rewitalizacji miast portowych, które mają swoją własną specyfikę rozwojową, i potencjał zmiany polityki w rzeczywistość. Myśląc o przyszłości Gdyni widzę ambitną kontynuację niegdysiejszych marzeń Eugeniusza Kwiatkowskiego".

Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzenia stoczni i portu w Gdyni.

Komitet Regionów został powołany Traktem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 353 członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy AE należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii.

W Komitecie Regionów Pan Szwabski reprezentuje polskie miasta. W ostatnim mandacie pracował w Komisjach CIVEX i COTER (koordynator) oraz Zgromadzeniu ARLEM. Był Współprzewodniczącym KKW z Czarnogórą. W mandacie 2006-2010 był Drugim Wiceprzewodniczącym Komisji RELEX oraz jej koordynatorem politycznym z ramienia Grupy. Jest sprawozdawcą Komitetu Regionów w sprawie rozszerzenia UE oraz Kodeksu w sprawie Partnerstwa w polityce spójności. Aktualnie jest Przewodniczącym Grupy EA.

Źródło:
gdynia.pl
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.